Nyheter

Velkommen til ny webinaruke!

Daglige webinarer mellom 21. -24. mai

WEBINARUKA VÅR 2024 arrangeres fra 21.- 24.mai mellom kl. 08:30 – 10:00 hver dag. Vi inviterer alle som er interessert i økt verdiskaping i skog- og trebasert næring, til å delta på dagsaktuelle webinarer med relevante tema og innledere.

 

Til påmelding


Aktivt samarbeid 

Webinaruka arrangeres i samarbeid mellom InnoTre (tidligere Tre på Agder), WoodWorks! ClusterBygg i Tre og Skognæringa Kyst.
Vi har felles ambisjoner om å bidra til å øke bruken, og å utvikle nye anvendelsesområder, av tre nasjonalt og internasjonal. Sammen vil vi dele erfaringer og oppnå gjensidig nytte av felles aktiviteter. Klyngene jobber sammen for å identifisere felles prioriteringer og områder med potensielle synergier. 

Program dag for dag