Nyheter

Fagseminar i forbindelse med årsmøtet i WoodWorks!

15. mai 2024

Seminaret hadde fått tittelen “Midt-Norsk skognæring i en tid med raske endringer; gode muligheter i kompliserte tider”. Deltakerne fikk et innblikk i noen saker klyngen har fokus på og jobber med for tida, som setter medlemmene i stand til å utnytte mulighetene best mulig.

Det skjer stadig ting i EU som påvirker vårt skogbruk og bruk av tre. En viktig forordning som er på trappene er avskogingsforordningen. Trond Svanøe-Hafstad fra landbruksdirektoratet orienterte om innholdet. Han fortalte at formålet er å minimere EUs globale bidrag til avskoging og skogforringelse, redusere EUs bidrag til klimagassutslipp og tap av biologisk mangfold globalt, samt å bidra til at etterspørsel og handel med bærekraftige og lovlige produkter øker. Et springende punkt for skognæringa er definisjonen av hva som gir skogforringelse og hvilken skog som regnes som naturlig. Å redusere avskogingen er kun positivt, sett fra skogbrukets ståsted.

Ola Lauve fra Overhalla Hus og Magne Løfaldli fra WoodWorks! viste hvordan man kan jobbe effektivt med prosjektering, for å optimalisere konstruksjoner og produksjonsprosesser! Overhalla Hus har hatt stor effekt av dette.

Påbygg i høyden med trekonstruksjoner = høy uttelling på bærekraft, sa Knut Magnar Sandland fra WoodWorks!. Han viste status og erfaringer fra case-prosjekter på Sørlandet. Han ønsker seg å få lagt noen case også til Trøndelag.

Håkon Endresen Normann fra NIFU viste resultatene fra en undersøkelsen om hva dagens studenter tenker om den trebaserte byggebransjen i 2060. Han viste noen smakebiter fra Inno4Trees’ “framtidslaboratorium”.

Normann gikk også igjennom en sammenligning mellom Finland og Norge om hvordan myndighetene har lagt til rette for bruk av tre i bygg over tid.

Siste faglige innslag var ved Lars Johansson fra WoodWorks! Han orienterte om barkens egenskaper og hvordan man jobber i prosjektet Lekebark, der man skal lage miljøvennlig og gode fallunderlag til lekeplasser, basert på granbark og ekstrakter fra dette. Barken kan se ut til å ha en ny vår i vente!

Det meste av det som ble presentert på seminaret, og mer til, finner du informasjon om i vår brosjyre her.