Nyheter

Redusert hogst i Sverige i 2023

- Nedang i hogst på seks prosent, men økt import

Foto av: WoodWorks!

Uttaket fra de svenske skogene snudde en oppovergående trend, og var i 2023 den laveste på sju år. Hogsten gikk ned fra 95 millioner skogskubikkmeter i 2022 til 89,6 millioner i 2023, en nedgang på seks prosent. Dette melder Skogsaktuelt i et oppslag 10. juni.

Svenskene har en stor skogindustri som trenger virke, så de eksporterer lite rundvirke. Kun 2 % av hogsten eksporteres, tilsvarende 1,3 millioner m3 mot 2 millioner i 2022. Men importen gikk derimot opp omtrent tilsvarende som eksporten sank; fra 6,5 i 2022 til 7,3 millioner m3 i 2023. Mye av dette kommer nok fra Norge!

Omtrent 68 % av hogstvolumet i Sverige kommer fra foryngelseshogst. 22 % av volumet er fra tynning, mens resterende 10 % er andre typer hogst.

Se hele nyhetsoppslaget med mer informasjon hos Skogsaktuelt her.