Nyheter

St. Vegvesen gjenåpner godkjenning av platebruer i tre

Etter midlertidig stopp siden februar

Vi har jo ei trebruk som symbol for WoodWorks! Hva er da bedre enn å kunne meddele at det igjen åpnes for å bygge bruer i tre?

I informasjonsskrivet fra Statens Vegvesen står det: “Vedtaket betyr at tverrspente platebruer kan prosjekteres og sendes til kontroll og godkjenning på like linje med andre bruer og andre bærende konstruksjoner i henhold til vegnormal N400 Bruprosjektering (2024-01-01)”. Det gjelder med andre ord ikke alle brukonstruksjoner i tre. Men vi veit fra kilder at det skal komme et nytt brev ganske snart, som gjenåpner også for å bygge forspente bjelkebruer. Da kan vår partner Rennebubjelken igjen komme på markedet med sine flotte og funksjonelle trebruer.

Vi er kritiske til at vegvesenet så sjablonmessig innførte midlertidig stopp i godkjenninger av trebruer, med bakgrunn i at en type bru kollapset i Tretten, uten å skille på konstruksjonen. Det var etter det vi kjenner til ikke treet som materiale som var problemet, men konstruksjonen, og da særlig sammenføyninger mellom materialer.

Se rapporten fra Rådgivende Ingeniørers Forening, Tverrspente platebruer i limtre, som delvis ligger til grunn for vedtaket her.