Laster Arrangementer
Aktivitet

Blågrønt Innovasjonssenter i Nordland – hvordan får vi det til?

Skognæringsforum Nordland, Nordland Bondelag, Nord Universitet, NHO Nordland,
Fylkesmannen i Nordland, Norges Forskningsråd (Bodø) og Nordland Fylkeskommune
inviterer til utviklingsseminar

  • 1. februar 2018 - 1. februar 2018
  • 10:00 - 15:30
  • Prinsensgt. 91, 8003 Bodø
Påmeldingsfrist: 15. januar
Påmelding
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Nord Universitet sin region, Nordland og Trøndelag, har rik tilgang på et bredt spekter av biologiske ressurser, både til lands og til vanns. Ressursgrunnlaget legger til rette for at denne regionen bør kunne ta en sterk rolle i utviklinga av bioøkonomien. Et Blågrønt Innovasjonssenter for regionen, lokalisert ved Nord Universitet i Bodø, kan være et strategisk grep for å styrke utviklinga av bioøkonomien i regionen.

Målet med seminaret er å samle nærings- og FoU- aktører fra blå og grønn sektor som kan
  • gi innspill til konkretisering av innhold i et blågrønt innovasjonssenter for Nordland.
  • skape et lag som jobber entusiastisk sammen i en formell blå/grønn struktur.

Kontaktperson: Torgunn Sollid,    [email protected]    Mob.: 994 98 088