Laster Arrangementer
Aktivitet

Workshop – Bli med inn i fremtiden

Workshop Arena PRO for Skognæringa i Trøndelag

  • 13. februar 2019 - 13. februar 2019
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

13. februar kl. 09-13

Tema: Økte ambisjoner – nye muligheter

på Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal

Bli med på en informativ og fremtidsrettet dag der kursen for
klyngens fremtid stakes ut. Foruten anerkjente og relevante
innledere vil samlingen gjennomføres som en workshop, dvs.
at vi sammen jobber med å utvikle klyngen.

Skogen, tømmeret og anvendelse av trevirke er mer tidsriktig enn noen gang. Vi som arbeider med dette er i medvind både hva gjelder politiske prioriteringer, anerkjennelse av bidrag for bedre klima og miljø, folks oppfatning av livskvalitet, samt at vi drar nytte av livsstilstrender. Klyngenettverket Arena Skog har vært en suksess og er klar for å øke ambisjonene som klynge. Nå inviterer vi alle medlemmer til en samling og workshop der både økte ambisjoner som klynge (fra Arena klynge til en Arena Pro klynge) og nye utviklings- og kommersielle muligheter belyses.

Deltakere er medlemmer i ARENA Skognæringa i Trøndelag (ARENA SKOG) dvs. næringsaktører, FoU og utviklings- og kunnskapsmiljø og samarbeidspartnere. På workshop 2 vil det være aktuelt å invitere flere enn dagens deltakere.

Workshop 13022019 Program og bakgrunn

En oppfølging skjer på neste workshop den 19. mars kl. 09-13. Tema er da konkretisering av mulighetene i en videre satsing gjennom Arena PRO.

 

Velkommen til fremtidsrettede og ambisiøse workshops på Stjørdal!

 

Kontaktperson