Laster Arrangementer
Aktivitet

Erstatning av plast gjennom støpte termoformede produkter fra bærekraftig lokal trefiber – Muligheter og utfordringer

Invitasjon til seminar

  • 6. desember 2019 - 6. desember 2019
  • 09:00 - 13:30
Påmeldingsfrist: 29.11.2019
Påmelding
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.
Skal Norge nå sine miljømål må utslipp av klimagasser reduseres. Dette krever en sterk satsing på produktutvikling innenfor områder der norske fornybare fiberråvarer har eller kan utvikle konkurransekraft. Økt bruk av lokal trefiber istedenfor fossile råvarer i nye produkter vil motvirke klimagasseffekten og øke lokal verdiskaping.
WoodWorks! klyngen og RISE PFI inviterer til seminar om termoforming av trefiber, som er en lovende ny teknologi for å lage fossil-frie produkter innen emballasje og andre anvendelsesområder.

Sted / Place: Proneo AS Stjørdal (Kjøpmannsgata 12) , rom Stjørdalens Tak (4 etg)
Datum / Time: 06.12.2019, kl 9:00 – 13:30
Språk / Language: Seminaret vil være på norsk, unntatt foredrag fra utenlandsk ekspert. The seminar will be held in Norwegian language except for the presentation given by an external expert. Text on slides will be in English.
Pris / Price: Deltagelse er gratis inkl. Lunsj. / Free of charge including lunch
Påmelding / Registration: Innen 26.11.19. Til WoodWorks! klyngen – se påmeldingsskjema under. Påmelding til bare Seminar eller Seminar + Lunch.

Program

Kl. 8:30-9:00 Registrering og kaffe / Registration and coffee
Kl. 9:00-9:15 Velkommen og åpning / Welcome and opening of the seminar
Kathrin Mörseburg, seniorforsker, RISE PFI
Kl. 9:15-9:35 Fra plast til fiber / From plastic to wood fibre based products
Kristin Syverud, forskningsleder, RISE PFI
Kl. 9:35-10:35 An introduction to the Paper Molded Pulp Industry: manufacturing processes, innovations and challenges
Mattia Didone, Founder & Consultant @ Didone Consulting – Paper Molded Pulp Industry
Kl. 10:35- 11:00 Kaffepause/coffee break
Kl. 11:00- 11:25 Trefiberbaserte råvarer for termoforming / Wood fibre based raw materials for thermoforming of molded Products – ved Lars Johansson, seniorforsker, RISE PFI og prosjektleder fiber innen WoodWorks! klyngen.
Kl. 11:25- 11:50 Anvendelser av termoformede fiberprodukter i matemballering – Krav til materialer i kontakt med mat og barrierefunksjoner / Use of thermoformed fibre products in food packaging applications – Legislation for food contact materials and barrier functions – ved Kathrin Mörseburg, seniorforsker, RISE PFI.
Kl. 11:50- 12:15 Avfallshåndtering av termoformede produkter – Resirkulering, gjenbruk eller forbrenning? / End of life perspectives for thermoformed fibre products – ved Ellinor Bævre Heggset, seniorforsker, RISE PFI.
Kl. 12:15- 12:30 Oppsummering og avsluttning / Summary and closure of the seminar – ved Lars Johansson, seniorforsker, RISE PFI og prosjektleder Fiber innen area WoodWorks! klyngen.
Kl. 12:30-13:15 Lunsj / Lunch

Kontaktperson