Laster Arrangementer
Aktivitet

Medlemsmøte i WoodWorks! Cluster

Tema: skog og klima, og skog og biologisk mangfold

Foto av: WoodWorks!
  • 10. august 2023 - 10. august 2023
  • 10:00 - 11:30
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

I forbindelse med at vi har nasjonal og internasjonal kapasiteter på hhv biologisk mangfold i skog og skoghistorikk, og skog og klima på plass på Skogn på valgkampmøtet 10. august, har vi kommet til at det er smart å utnytte disse også på et medlemsmøte. Medlemsmøtet arrangeres i forkant av valgkampmøtet.

Frist for påmelding er 1. august på denne lenken.

Vi går ut fra at alle som melder seg på vil ha en matbit, så vi beregner lunsj til alle som melder seg på, hvis vi ikke får annen beskjed.

Tema på møtet

  1. Det har vært flere oppslag den siste tiden der skogbruket har fått gjennomgå for gjennomførte skogsdrifter. Noe av kritikken kan føles urettferdig. Men hva viser den best tilgjengelig kunnskapen om skogbrukets påvirkning på artsmangfoldet? Dagens skogtilstand bør settes inn i en skoghistorisk kontekst. Dette vil Ken Olaf Storaunet fra Nibio snakke om. Så får vi ut fra hans innlegg diskutere hvordan vi skal agere framover som næring/verdikjede. Her kan det være snakk om både tilpasninger i måten å forvalte skogen på, kartlegging for å ha best mulig kunnskap om hva som finnes i skogen og ikke minst hvordan næringa kommuniserer med omverdenen om den faktiske situasjonen.
  2. FNs klimapanel peker på skogens muligheter i klimasammenheng, både som grøntlager, gjennom substitusjon av andre materialer og lager i materialer. Likevel kan det se ut til at skogbruket kommer dårlig ut i EUs klimapolitikk. Reglene omkring LULUCF kan det føre til at vi må redusere hogsten for at sektoren areal, jord og skog samlet sett skal gå i balanse klimamessig i 2030. Ettersom store arealer bygges ned/avskoges og jordbruket slipper ut mye klimagass, er det bare en måte å nulle ut dette på innen 2030, og det er å redusere hogsten, slik at opptaket i voksende skog midlertidig øker. Peter Holmgren, som har jobbet internasjonalt med miljøspørsmål i en årrekke, vil fortelle hvordan alt dette henger sammen og gi oss innspill til hva som er smart politikk. Så får vi sammen prøve å finne en vei framover og hva vi i WoodWorks! skal gjøre, til det beste for klimaet og skognæringa.

De samme temaene vil bli tatt opp på valgkampmøtet like etterpå. Men på det interne medlemsmøte kan innlederne gå dypere faglig i sine innlegg, og vi kan sammen diskutere utfordringene noe mer inngående.

Det er viktig at hele verdikjeden og mange som jobber der er godt kjent med den faktiske situasjonen på disse områdene, for vi er alle ambassadører for næringa. Vi håper derfor på stort oppmøte!