Laster Arrangementer
Aktivitet

Næringstreff for mindre aktører innen trebearbeiding

 • 22. november 2017 - 22. november 2017
 • 10:00 - 15:00
Påmeldingsfrist: 15. november 2017
Påmelding
 • Dette arrangement har allerede funnet sted.

ARENA SKOG Utviklingsområde Bygg har gleden av å invitere deg eller en eller flere representant(er) fra din bedrift til “Næringstreff”. Dette vil finne sted på:

 • Stjørdal: Hos Proneo  (Møterom “Stjørdalens Tak”) – Kjøpmannsgata 12, Stjørdal
 • Tidspunkt: Onsdag 22.11.2017
 • Kl.: 10.00 – 15.00

Vi ønsker å sette søkelyset på problemstillinger som de små aktørene innen trebearbeiding etter hvert møter i sin hverdag, i et marked der kjedetilknytning blir mer og mer vanlig.

Som innledere har vi vært så heldige å få tak i:

 • Toralf Lillerønning, medeeier og tidligere mangeårig daglig leder i Lillerønning Snekkerifabrikk AS på Kostøy. Hovedprodukt: Vinduer og terasserdører. Årsomsetning 2016: 95 mill.kr., 53 fast ansatte. TEMA: Hvordan balansere på knivseggen mellom kjedetilknytning og direktesalg.
 • Astrid Aasen, eier av Gangstad Gårdsysteri, Inderøy. Mangeårig erfaring fra småskalasalg og produksjon. TEMA: Erfaringer med småskalaproduksjon og salg, samt samarbeid med andre bedrifter om markedsføring og salg.
 • Ragnhild Mardahl Høgseth, ansatt hos Ola Olderøyås Snekkerifabrikk AS innenfor markedsføring, salg og mye annet. Dette er en bedrift med seks ansatte og trapper som hovedprodukt. Hun har vært styreleder i trøndelagsavdelingen av Norsk Trevare i fire år. TEMA: Erfaring med overgang til CNC-styrt produksjonsutstyr, etablering av trappestudio og ledelse av en bransjeorgansisasjon.

PROGRAM:

 • En orientering om ARENA SKOG v/daglig leder Kjersti Kinderås.
 • En orientering om Utviklingsområde Bygg v/prosjektleder Knut Amund Skatvedt, Norsk Treteknisk Institutt.
 • Så slipper vi til innlederne.
 • Lunsj.
 • Gruppearbeid: “Hva kan vi lære av innledernes erfaringer? Kan vi ha nytte av dette i VÅR bedrift? Kan det være grunnlag for at noen av bedriftene kan innlede samarbeid om salg, markedsføring eller andre deler av forretningsdriften? Hva med å etablere en eller flere felles utstillingsplasser for bedriftenes produkter i fylket?

Møteleder: Roar Gylland, Tredriver i Trøndelag.

Møtet er åpent for alle i bransjen. Ingen deltakeravgift.  Lunsjen dekkes av arrangør.

Kontaktperson