Laster Hendelser
Aktivitet

Oppstartskonferanse for WoodWorks! Cluster

Tema: Økt etterspørsel etter bærekraftige materialer - Nye skogbaserte verdikjeder

  • mars 24 - mars 24
  • 09:00 - 15:00
  • Quality Airport Hotel Værnes, Kjøpmannsgata 20, 7500 Stjørdal
Påmeldingsfrist: 10.mars
Påmelding

Åpen konferanse 24.03.2020 kl. 9-15
Quality Airport Hotel Stjørdal 

Økt klimabevissthet og nye forbrukertrender øker etterspørselen etter bærekraftige materialer av tre. Dette gir grunnlag for svært positive fremtidsperspektiver.
WoodWorks! klyngen skal bidra med nye produkter og løsninger til markedet som både reduserer klimagasser og skaper fremtidsrettede arbeidsplasser som gir et grunnlag for økt vekst og verdiskaping for klyngens bedrifter.

Konferansen setter fokus på hvem og hva som har størst innflytelse på hvor hurtig vi kan komme i gang med det grønne skiftet
– Fra skog til nye verdikjeder – framtidas produkter?
– Hvem styrer markedsadgang og pris?
– Hvordan sikre råstoff-forsyning i et endra klima?
– Prosess21 – hvordan øke verdiskapingen med nullutslipp i 2050?

Nærmere program kommer fortløpende.

Ingen deltakeravgift for medlemmer i klyngen. For ikke-medlemmer kr 650.

Påmelding i skjemaet under innen 10.mars.

Kontaktperson


Oppstartskonferanse for WoodWorks! Cluster