Laster Arrangementer
Aktivitet

Webinaruka 8.-12. mai 2023

  • 12. mai 2023 - 12. mai 2023
  • 08:30 - 10:00
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Webinaruka våren 2023

Skog og trebasert næring – Utvikling av verdikjeder og produkter for framtida

UKE 19 Mandag-fredag 8.-12 mai, kl. 08.30 – kl. 10

Se detaljert program her

Til påmelding

Verden er inne i den største omstillingen i vår historie, med krig, rivalisering mellom stormakter, energikrise og uløste klimautfordringer. Det påvirker bransjen. Næringspolitikk er klimapolitikk, og det er viktig å ta de riktige valgene – for fremtiden! For å belyse de raske endringsprosessene vi står i, har vi invitert gode innledere til å dele perspektiver og diskutere mulige løsninger.

Vi ønsker både medlemmer og andre interesserte, velkommen til å ta del i spennende, digitale webinarer hver morgen i en hel uke. Du velger selv om du vil delta en dag eller flere. Velg blant aktuelle tema som omhandler nyskaping, innovasjon og vekst i skog- og trebasert næring:

Vårens Webinaruke gjennomføres som et samarbeid mellom WoodWorks! Cluster, InnoTRE (Tre på Agder), Skognæringa Kyst og Bygg i Tre.

Alle webinarene er åpne og vi håper på god deltakelse fra bedrifter i de trebaserte verdikjedene, finans, virkemiddelapparat, myndigheter, politikere og andre samarbeidspartnere fra hele landet.

Det er i verdikjeden med videreforedling av treressursene at skogen gjør forskjell for omstillingen!