Prosjekt

BIOVERDI

Økt verdiskapning fra bioøkonomien i hav-, jord- og skogbrukssektoren

Norge ligger i toppsjiktet i Europa innen bioøkonomi. I en region hvor hav-, jord- og skogbrukssektoren står sterkt, har Trøndelag derfor en unik mulighet til å ta en global lederrolle.

Dette er bakgrunnen for at de tre sektorene, representert ved NCE Aquatech Cluster, Wood Works! og Bondelaget, startet samarbeidsprosjektet BIOVERDI.

Kunnskapsdeling og nye verdikjeder

Prosjektet jobber for økt verdiskapning fra bioøkonomien i de tre sektorene. Dette gjøres gjennom:

  • Å mobilisere til økt samarbeid og erfaringsutveksling mellom næringene.
  • Felles innovasjonsprosjekter og kunnskapsdeling
  • Styrke kunnskapen om bioøkonomi og sirkulærøkonomi i næringen
  • Å øke attraktiviteten til næringene
  • Avdekke nye varestrømmer og verdikjeder
Hvorfor Trøndelag?

Det er mye som ligger til rette for at Trøndelag har mulighet til å ta en global lederrolle innen bioøkonomi. Regionen har blant annet:

  • Et betydelig volum av restråstoff
  • Naturgitte konkurransefortrinn for næringene
  • Sterke og komplette verdikjeder innen hav-, jord- og skogbruk
  • Innovative og markedsrettede næringer
  • Verdensledende miljøer innen Forskning og Utvikling (FoU).
Arbeid i prosjektet

Ønsker du å vite mer om prosjektet, ta kontakt med Kjersti Kinderås , [email protected].
Workshops, seminarer og andre aktiviteter i forbindelse med prosjektet, vil bli publisert i våre kanaler og i vår kalender.

Rapporter