Ressursoversikter og prognoser for framtidig virkestilgang fra SR16

Formålet med prosjektet SR16 er et homogent skogressurskart utviklet og publisert av NIBIO. SR16 byr på interessante muligheter for aktører i skogbruket, … Fortsett å lese Ressursoversikter og prognoser for framtidig virkestilgang fra SR16