Nyheter

Vellykket fagdag om fremtidens skogplanteproduksjon

Foto av: Rannveig J. Kristiansen, Skogselskapet i Trøndelag

50 deltakere fikk et godt innblikk i fremtidens skogplanteproduksjon, frø-materiale og skogplantenes videre liv i skogen da det ble arrangert en svært vellykket fagdag på Skogplanter Midt Norge AS (SPMN) avd. Kvatninga.

Investerer i det grønne skiftet

Skogselskapet og SPMN bygger et 1200 kvm stort produksjonslokale i tre på Kvatninga. Til sammen investeres det i 30. mill. kroner i bygg og utstyr.

I disse dager monteres en ny fylling- og sålinje med priklerobot fra Nederland. Prikleroboten skal kunne prikle 18000 planter i løpet av en time, fra mikrobrett (480 frø) til M95- og M60- brett. –Denne investeringen skal effektivisere produksjon av skogplanter når planteskolen på Skjerdingstad fases ut og overføres til Kvatninga i løpet av 2019, fortalte daglig leder Per Olav Grande til forsamlingen.

De nye mikrobrettene som rommer 480 frø og som skal tas i bruk i den nye fylling og sålinja.

 1. generasjons frøplantasjer

Frøplantasjene omsetter genetisk gevinst fra foredlings-programmet til økt produksjon og kvalitet i produksjons-skogen. Dette gir økt verdiskaping for skogeier, industri og samfunn – og raskere CO2 binding i skogen etter hogst.

Første foredlingssyklus har pågått siden 1975. -Nå forbereder vi oss til 3. generasjons frøplantasjer, sier forsker Arne Steffenrem, Skogfrøverket.

Kun de aller beste genetiske materialene blir med videre i foredlingssyklusene. Foredlings-målene for 3. generasjons frøplantasjer er klare og Steffenrem presenterte hva som vektlegges i foredlingsarbeidet.

Produksjon og CO2-binding

 • Økning i skogarealets gjennomsnittlige produktivitet på 20 % eller mer
 • Økt binding av CO2 fra atmosfæren på mer enn 20 %

Kvalitet

 • Uendret eller bedre styrkeegenskaper for trelast
 • Bedre formstabilitet
 • Mindre skader og feil og bedre stammeform
 • Sterkere resistens mot rotråte (når teknologien er moden)

Klimatilpasning

 • Bedre overlevelse
 • Tilpasset større geografisk område
 • Robust materiale for mer ustabilt klima
 • Mulighet for valg av nye frøkilder ved raske klimaforandringer

Status på foryngelsen i Nord Trøndelag

-15 % av årlig avvirkningsarealer går ut av produksjon. Det er ulike årsaker til avgangen, men det påvirker vår fremtidige skogproduksjon, sier fylkesskogmester Arne Rannem, Fylkesmannen i Nord Trøndelag.

Resultatkontrollene viser også at store arealer mangler foryngelse og at arealer mangler tilfredsstillende foryngelse, da spesielt i de høyere bonitetene. Fylkesmannen sammen med kommunene intensiverer nå oppfølgingen av foryngelsesplikten og ser på behov for forebyggende tiltak.

Fagdagen ble avrundet med omvisning på planteskolen.

Skogselskapet i Trøndelag har publisert artikkel om fagdagen

Foredragene fra fagdagen:

 • Skogselskapet i Trøndelag ved styreleder Vigdis Hjulstad Belbo

Fra 2 til 1 planteskole i Trøndelag: Skogfagdag Kvatninga 26.juni 2017 – VHB_Skogselskapet

 • Skogplanter Midt Norge AS ved styreleder Erling Gartland og daglig leder Per Olav Grande

Stor felles satsing på fremtidsskogen og Kvatningen: Presentasjon Kvatninga 2017-06-26 (003) – EG_SPMN

 • Stiftelsen det norske Skogfrøvek ved Arne Steffenrem

Neste generasjons planteforedling: 2017_Skogplanteforedling i Midt-Norge_standardpresentasjon_AS

 • Fylkesmannen i Nord Trøndelag ved Arne Rannem

Foryngelsen i Nord Trøndelag: Foryngelsen i Nord-Trøndelag -AR_FMNT