Nyheter

Konferansen Verdier i framtidsskogen – klart for påmelding

Invitasjon med et spennende program og påmelding er nå lagt ut for konferansen 12. juni på Stjørdal. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom Kystskogbruket og ARENA SKOG

Kystskogbruket har et stort og uforløst verdiskapningspotensiale knyttet til skog og trebruk. Potensialene og mulighetene som ligger i framtidsskogen, verdiskapingen knyttet til disse skogressursene og hva gjør vi med dette er det gjennomgående temaet på konferansen.

Kystskogbruket kjennetegnes bl.a. avEt stort og uforløst verdiskapningspotensiale knyttet til skog og trebruk.
– Næringa satser på fornyelse som grunnlag for økt vekst.
– Kraftig forbedret råstoffsituasjon på kysten.
– Stort potensiale for å øke skogens betydning i klimasammenheng.
– Skogproduksjonen kan øke betydelig gjennom oppbygging av framtidig skogressurser gjennom planteforedling, forbedret skogplanteproduksjon og bruk av utenlandske treslag.
– Samfunnsøkonomisk bekymringsfullt med store avvik mellom areal som hogges og areal som blir tilplantet etter hogst.

Blant flere spennende foredragsholdere er
– Hans Aasnæs, Senior Vice President, Umo Group som innleder Framtidsskogen som grunnlag for utvikling av innovativ skogindustri i Norge.
– Lars Sperre, konsernsjef Norske Skog om Norske Skogs utviklingsarbeid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

For nærmere informasjon.