Laster Arrangementer
Aktivitet

Konferansen Verdier i framtidsskogen

Hvordan danner vi det beste grunnlaget for verdiskaping på lang sikt?
Konferansen "Verdier i Framtidsskogen" tar opp temaet 12. juni på Stjørdal

  • 12. juni 2018 - 12. juni 2018
  • 09:00 - 16:00
  • Scandic Hell, Sandfærhusveien 22, 7500 Stjørdal
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Kystskogbruket har et stort og uforløst verdiskapningspotensiale knyttet til skog og trebruk. Potensialene og mulighetene som ligger i framtidsskogen, verdiskapingen knyttet til disse skogressursene og hva gjør vi med dette er det gjennomgående temaet på konferansen.

Kystskogbruket kjennetegnes bl.a. avEt stort og uforløst verdiskapningspotensiale knyttet til skog og trebruk.
– Næringa satser på fornyelse som grunnlag for økt vekst.
– Kraftig forbedret råstoffsituasjon på kysten.
– Stort potensiale for å øke skogens betydning i klimasammenheng.
– Skogproduksjonen kan øke betydelig gjennom oppbygging av framtidig skogressurser gjennom planteforedling, forbedret skogplanteproduksjon og bruk av utenlandske treslag.
– Samfunnsøkonomisk bekymringsfullt med store avvik mellom areal som hogges og areal som blir tilplantet etter hogst.

Blant flere spennende foredragsholdere er
– Hans Aasnæs, Senior Vice President, Umo Group som innleder Framtidsskogen som grunnlag for utvikling av innovativ skogindustri i Norge.
– Lars Sperre, konsernsjef Norske Skog om Norske Skogs utviklingsarbeid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Konferansen er et samarbeid mellom ARENA  SKOG og Skognæringa Kyst.

Program for konferansen

For nærmere informasjon kontakt Kjersti Kinderås mob.  95239006/ [email protected] eller Rasmus A. Stokkeland mob. 40649917/ [email protected]

Velkommen til en spennende og viktig dag på Stjørdal!

Det er nærmere 70 påmeldte på konferansen. Ta kontakt med [email protected] dersom du ønsker å stå på venteliste.