Nyheter

Temakonferanse: Nettverksbygging i skognæringa – what’s in it for me?

Kvinner i Skogbruket inviterer til temakonferanse

Lørdag 7.september 2019 kl. 11-16 inviterer Kvinner i Skogbruket til temakonferansen «Nettverksbygging i skognæringa – what’s in it for me?» ved Holmen Gård, Værdalsbruket, Verdal. Kvinnelige skogeiere inviteres til en dag fylt med skogfaglig påfyll og sosialt samvær.

Stor etterspørsel etter mer kunnskap om skogbruk blant kvinnelige skogeiere
I likhet med andre næringer har også skognæringa behov for å rekruttere et mangfold av fagfolk og skogeiere framover. Det trengs et spekter av kunnskap og erfaringer i samarbeid for å tenke nytt og skape utvikling. I denne sammenhengen vil arrangøren spesielt konsentrere seg om skogeiere som er kvinner. En undersøkelse gjennomført av Kvinner i Skogbruket viser at det er etterspørsel etter mer kunnskap om skogbruk blant kvinnelige skogeiere, samt stort behov og ønske om å bygge nye nettverk der man kan få råd og veiledning. Dette vil Kvinner i Skogbruket gripe fatt i og inviterer skogsinteresserte kvinner til en spennende dag med interessante foredragsholdere:

– Hvorfor snakker vi om kvinnelige skogeiere i Norge? ved Karin Hovde, seniorrådgiver i likestillingssenteret KUN
– Nettverksarbeid i skognæringa – en viktig forutsetning for økt aktivitet og verdiskaping, ved Knut Sklett, skogpådriver i Namdalen
– Skogeiere innleder om sin rolle i skogbruket og utnyttelse av eiendommens ressurser, kompetanse, rekruttering og nettverksbygging i dialog med Gro Follo, seniorforsker Ruralis.

Informasjon om påmelding finner du på nettsiden til Kvinner i Skogbruket eller i aktivitetskalenderen til Arena Skog.