Nyheter

Erstatning av plast gjennom støpte termoformede produkter fra bærekraftig lokal trefiber – Muligheter og utfordringer

Invitasjon til seminar

Hvis Norge skal nå sine miljømål må utslipp av klimagasser reduseres. Dette krever en sterk satsing på produktutvikling innenfor områder der norske fornybare fiberråvarer har eller kan utvikle konkurransekraft. Økt bruk av lokalt trefiber istedenfor fossile råvarer i nye produkter vil motvirke klimagasseffekten og øke lokal verdiskaping.


WoodWorks! klyngen og RISE PFI inviterer til seminar om termoforming av trefiber, som er en lovende ny teknologi for å lage fossil-frie produkter innen emballasje og andre anvendelsesområder.

Program

Kl. 8:30-9:00 Registrering og kaffe
Kl. 9:00-9:15 Velkommen og åpning, ved Kathrin Mörseburg, seniorforsker, RISE PFI
Kl. 9:15-9:35 Fra plast til fiber, ved Kristin Syverud, forskningsleder, RISE PFI
Kl. 9:35-10:35 An introduction to the Paper Molded Pulp Industry: manufacturing processes, innovations and Challenges, ved Mattia Didone, Founder & Consultant @ Didone Consulting – Paper Molded Pulp Industry
Kl. 10:35- 11:00 Kaffepause
Kl. 11:00- 11:25 Trefiberbaserte råvarer for termoforming, ved Lars Johansson, seniorforsker, RISE PFI og prosjektleder fiber innen WoodWorks! klyngen.
Kl. 11:25- 11:50 Anvendelser av termoformede fiberprodukter i matemballering – Krav til materialer i kontakt med mat og barrierefunksjoner, ved Kathrin Mörseburg, seniorforsker, RISE PFI.
Kl. 11:50- 12:15 Avfallshåndtering av termoformede produkter – Resirkulering, gjenbruk eller forbrenning? ved Ellinor Bævre Heggset, seniorforsker, RISE PFI.
Kl. 12:15- 12:30 Oppsummering og avslutning, ved Lars Johansson, seniorforsker, RISE PFI og prosjektleder Fiber innen WoodWorks! klyngen.
Kl. 12:30-13:15 Lunsj

Seminaret avholdes den 06.desember 2019 kl. 09:00-13:30, i Proneo sine lokaler i Kjøpmannsgata 12, Stjørdal. Påmelding innen 26.11.19 via vår arrangementskalender. Gratis deltakelse.