Nyheter

Konferanse: Fra Arena Skog til WOODWORKS! Cluster

Skog- og trebruk bidrar til vekst og gode klimaløsninger

Skognæringa i Midt-Norge inviterer alle klyngens deltakere, ansatte, samarbeidspartnere og andre interesserte til konferanse hvor vi tar et tilbakeblikk og markerer avslutningen av Arena Skog. Konferansen avholdes onsdag 4. desember fra kl. 09:00-16:00 på Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal.


Forbrukerne ønsker bærekraftige produkter som tre. – Løsninger som kan erstatte fossile og ikke-sirkulerbare materialer og som er direkte bidrag til å løse klimaproblemene. Næringa jobber med videreutvikling innenfor eksisterende produksjoner og i utvikling på nye områder. Vi ser stadig nye innfallsvinkler i forhold til bygging med tre. Det forskes på bruk av trefiber på nye og spennende områder, og det tas nye initiativ for bærekraftig drift av skogarealene på kort og lang sikt. Det grønne skiftet skjer nå!

Vi har satt sammen et mangfoldig program med spennende foredrag innen temaene:
  • Innovasjonsreiser i klyngen
  • Nye produkter og innovasjon
  • Næringssirkulasjon med tre
  • Dataflyt fra skog til plank/hus
  • Trender som påvirker norsk næringsliv
  • Springbrett inn i ukjent terreng.

    Hele programmet finner du her.
    Av hensyn til matservering ønsker vi påmelding innen 25.11.19. via vår arrangementskalender.