Laster Arrangementer
Aktivitet

Velkommen til konferansen FRA ARENA SKOG TIL WOODWORKS! CLUSTER

Skog- og trebruk bidrar til vekst og gode klimaløsninger

  • 4. desember 2019 - 4. desember 2019
  • 09:00 - 16:00
  • Quality Airport Hotel Værnes, Kjøpmannsgata 20, 7500 Stjørdal
Påmeldingsfrist: 28. november 2019
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.
Klyngeutviklingsprosjektet ARENA SKOG har siden opptaket i det nasjonale klyngeprogrammet i 2016 arbeidet med fornyelse som grunnlag for økt vekst hos skognæringsaktører i Trøndelag. Klyngen satser videre med nytt navn – WoodWorks! Et utvida partnerskap har søkt om en videre satsning for fem nye år med økte ambisjoner og med større vektlegging av vekst og kommersialisering. Svar på søknaden mottas i begynnelsen av november.

Forbrukerne ønsker bærekraftige produkter som tre. – Løsninger som kan erstatte fossile og ikke-sirkulerbare materialer og som er direkte bidrag til å løse klimaproblemene. Næringa jobber hardt med tanke på videreutvikling innenfor eksisterende produksjoner og i utvikling på nye områder. Vi ser stadig nye innfallsvinkler i forhold til bygging med tre. Det forskes på bruk av trefiber på nye og spennende områder og det tas nye initiativ for bærekraftig drift av skogarealene på kort og lang sikt. Det grønne skiftet skjer nå!

Program konferanse.

Kontaktperson