Nyheter

Oppstartskonferanse i WoodWorks! Cluster

Økt etterspørsel etter bærekraftige materialer - Nye skogbaserte verdikjeder

Prosjektgruppa i WoodWorks! er godt i gang med planlegginga av oppstartskonferansen for klyngen som går av stabelen den 24.mars på Stjørdal. Konferansen vil være åpen for alle – medlemmer så vel som andre interesserte. Konferansen retter søkelyset på hvilke avgjørende faktorer som påvirker hvor raskt vi kan gå over i det grønne skiftet.


Økt klimabevissthet og nye forbrukertrender øker etterspørselen etter bærekraftige materialer av tre. Dette gir grunnlag for svært positive fremtidsperspektiver. WoodWorks! klyngen skal bidra med nye produkter og løsninger til markedet som både reduserer klimagasser og skaper fremtidsrettede arbeidsplasser som gir et grunnlag for økt vekst og verdiskaping for klyngens bedrifter.

Konferansen setter søkelys på hvem og hva som har størst innflytelse på hvor hurtig vi kan komme i gang med det grønne skiftet – med følgende tema:
• Fra skog til nye verdikjeder – framtidas produkter?
• Hvem styrer markedsadgang og pris?
• Hvordan sikre råstoff-forsyning i et endra klima?
• Prosess21 – hvordan øke verdiskapingen med nullutslipp i 2050?

For informasjon om påmelding og oppdatert program se aktivitetskalenderen til WoodWorks! Cluster.