Nyheter

Nye bruksområder for trevirke

Gjennomsnittlig årlig avvirkning av bartrær fra skogen i Trøndelag var i perioden 2011-2015 omtrent 840 000 kubikkmeter. Skogressursanalyser viser et hogstpotensiale per år på ca. 1,1 millioner kubikkmeter. Det er gjennom videreforedlinga dette virkelig blir til verdier for samfunnet.

Sjøl om ressursen er stor, er det behov for alt virket, og mer til, når vi skal over på kun å bruke fornybare ressurser; i det såkalte «grønne skiftet». Det aller meste av treet må utnyttes, en del helst på nye måter og til nye produkter.

Skogbasert biomasse består av cellulose (45 %), hemicellulose (25 %) og lignin (30 %). Gjennom bioraffinering kan karbohydratene separeres fra ligninet og brytes ned til sukker, som deretter kan fermenteres (gjæringsprosess) til protein, som kan brukes videre til fiske- og dyrefôr-resepter. Dette jobbes det med gjennom prosjekt i klyngen WoodWorks! På webinaret klyngen arrangerte 6. mai, ble det orientert om status for dette arbeidet.

Andre produkter det ble orientert om er erstatninger for plast. Termoformet fibermaterial er en potensiell erstatning for mange plastprodukter. «Det er mulig å tilpasse egenskapene av fibermaterialet ved tilsetning av ekstra lignin fra bioraffineri eller papirproduksjon. Materialet er fullstendig biobasert og biologisk nedbrytbar. Det er dermed et miljøvennlig alternativ som kan hjelpe i kampen mot mikroplast», forteller prosjektleder Lars Johansson i Wood Work! Cluster og ansatt ved RISE PFI.

Johansson sier at man på webinaret også fikk høre om de komplekse kjemikaliene som finnes i granbark, som potensielt kan erstatte miljøskadelige forbindelser med fossilt opphav. «Bark er blant de minst utnyttede fornybare råstoffene vi har, men mulighetene for god verdiskaping i Midt-Norge fra bark og dens komponenter er store og varierte», sier Lars Johansson.

Se opptak av det svært interessante webinaret og presentasjonene som ble vist her.