Nyheter

VELKOMMENT TIL WEBINARUKA – KOMPETANSEUTVIKLING OG RIKTIG KOMPETANSE FOR FRAMTIDA!

Velkommen til WEBINARUKA!

WoodWorks! Cluster sin konferanseuke er allerede blitt en tradisjon, og derfor er det en glede igjen å kunne invitere til spennende tema hver dag i ei hel uke.

Kompetanse er det gjennomgående temaet og synliggjør at det dreier seg både om kunnskap som virkemiddel,  kontinuerlig utvikling av ny kunnskap, kunnskapsdeling og ikke minst rekruttering og framtidas arbeidstakere. Vi forbereder oss for framtida og alt det innebærer av endringer, begrensninger og muligheter. Vi tror på at fremtida er grønn og til fordel for tre.

WoodWorks! tilrettelegger for møteplasser og håper temaene gir inspirasjon til videre utvikling av skog- og trenæringa i Norge!

Program

 • Mandag 29. nov: EUs skogstrategi og taksonomi
  «Hva er dette, og hva innebærer det for nordisk skogbruk? Er det noe vi kan gjøre for å få et noenlunde fornuftig vedtak?»
 • Tirsdag 30. nov: Bruk av de riktige trematerialene
  «Bruk av de riktige trematerialene for vedlikehold av fredede og verneverdige bygginger »
 • Onsdag 1. desember: Framtidas arbeidstakere
  «Framtidas arbeidstakere – rekruttering av ny kompetanse »
 • Torsdag 02. des: Fiber – nye råvarer, produkter og prosesser
  «Nye prosesser som reduserer energiforbruket for fremtiden»
 • Fredag 03. des: Tre brukt utendørs – viktige løsninger og behandling
  «Tremodifisering og konstruktiv trebeskyttelse »
Program, påmelding og mer informasjon oppdateres her!