Laster Arrangementer
Aktivitet

WEBINARUKA 2021 – Kompetanseutvikling og riktig kompetanse for framtida!

Mer info kommer!

 • 1. desember 2021 - 5. desember 2021
 • DIGITALT
 • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Velkommen til WEBINARUKA!

PÅMELDING HER!

 

HVER DAG MANDAG TIL FREDAG KL. 08.30 – 10.00!

 

WoodWorks! Cluster sin konferanseuke er allerede blitt en tradisjon, og derfor er det en glede igjen å kunne invitere til spennende tema hver dag i ei hel uke.

Kompetanse er det gjennomgående temaet og synliggjør at det dreier seg både om kunnskap som virkemiddel,  kontinuerlig utvikling av ny kunnskap, kunnskapsdeling og ikke minst rekruttering og framtidas arbeidstakere. Vi forbereder oss for framtida og alt det innebærer av endringer, begrensninger og muligheter. Vi tror på at fremtida er grønn og til fordel for tre.

WoodWorks! tilrettelegger for møteplasser og håper temaene gir inspirasjon til videre utvikling av skog- og trenæringa i Norge!

Program

Mandag 29. nov: EUs skogstrategi og taksonomi
«hva er dette, og hva innebærer det for nordisk skogbruk? Er det noe vi kan gjøre for å få et noenlunde fornuftig vedtak?»
 • EUs skogstrategi og taksonomi
  Jens Berggren, hållbarhetsexpert, Lantbrukarnas Riksförbund
 • Hvordan jobber man fra norsk side mot EU omkring taksonomien?
  Knut Øistad, Seniorrådgiver i divisjon for skog og utmark, Nibio
 • Markedsbetydningen for trebasert industri og hvordan vi jobber for at bedriftene skal kunne møte endringene og nye krav
  Heidi Finstad, adm.dir., Treindustrien
Tirsdag 30. nov: Bruk av de riktige trematerialene
«Bruk av de riktige trematerialene for vedlikehold av fredede og verneverdige bygginger »
 • Riktig materialer fra de riktige trea fra den riktige skogen til de riktige husa
  Jon Bojer Godal, Treviter
 • Om trevirkets egenskaper og kvaliteter. Perspektiver fra Bryggen i Bergen
  Bernt Håvard Øyen, direktør Stiftelsen Bryggen
 • Tradisjonshåndtverk og bærekraftig bygging i Nordens Grønne Belte
  Torgunn Sollid-Bolås, seniorrådgiver, Sintef InnoCamp
Onsdag 1. desember: Framtidas arbeidstakere
«Framtidas arbeidstakere – rekruttering av ny kompetanse »
 • Studentinnovasjonsprosjektet – styrke koblinga mellom  fremoverlente studenter og industrien
  Pasi Aalto, leder NTNU Wood og universitetslektor Institutt for Arkitektur og Teknologi
 • Kompetanseheving for bedrifter og arbeidsplasser
  Marthe Abelsen Strømmen, seniorrådgiver, seksjon for etter- og videreutdanning NTNU
 • Omdømmebygging, rekruttering, og kompetanseutvikling – Ung arbeidskraft med høyere utdanning til Trøndelag
  Marit S. Eriksen, Daglig leder, Intro-Trainee
 • TILVEKST – rekrutteringsprosjekt med fokus på hele verdikjeden
  Rannveig Kristiansen, daglig leder Skogselskapet i Trøndelag og Olav Engelstad, prosjektleder i TILVEKST
 • Ny plattform «Tilveksten.no»
  Olav Engelstad, prosjektleder i TILVEKST
Torsdag 02. des: Fiber – nye råvarer, produkter og prosesser
«.Nye prosesser som reduserer energiforbruket for fremtiden»
 • Fremstilling og utnyttelse av biobasert skum
  Andreas Nenningsland, Forsker RISE PFI AS
 • Bedre verdiskaping for contortafuru i Trøndelag
  Jost Ruwoldt, Forsker RISE PFI AS
 • Energieffektive dampproduserende varmepumper ved hjelp av Mekanisk Rekomprimering av damp (MVR)
  Jan Harladsen og Kjetil Evenmo, styreleder og styremedlem i EPCON Evaporation Technology AS
Fredag 03. des: Tre brukt utendørs – viktige løsninger og behandling
«Tremodifisering og konstruktiv trebeskyttelse »
 • Umalte trefasader – materialvalg, detaljering, estetikk og vedlikehold
  Lone Ross, Avdelingsleder/forskningssjef NIBIO
 • Hvordan påvirke trevirkets egenskaper med ulike modifiseringsmetoder
  Andreas Treu, Forsker NIBIO
 • Ny trebehandling! Kan sitronsyre og sorbitol være det som i fremtiden gjør trevirke holdbart?
  Erik Larnøy, Forsker ved NIBIO

Webinaruke Program