Nyheter

Vell blåst webinaruke!

Tradisjon tro avholdt WoodWorks! Cluster årets andre webinaruke i månedsskiftet november-desember. Denne gang med tema “Kompetanseutvikling og riktig kompetanse for framtida!”

Hvis du vil oppleve et eller flere av de spennende innleggene fra webinaruka på nytt, finner du presentasjoner og videoer på denne siden.