Webinaruka: Kompetanseutvikling og riktig kompetanse for framtida! 29.11.-03.12.2021

Kompetanseutvikling og riktig kompetanse for framtida!

WoodWorks! Clusters andre konferanseuke i 2021 gikk av stabelen mellom 29.november til 3.desember. Over fem dager startet vi dagen med et innholdsrikt program som satte fokus på kunnskapsdeling, kunnskap som virkemiddel, kontinuerlig utvikling av ny kunnskap, samt en innføring i arbeidet som legges ned for å rekruttere skognæringas og verdikjedens framtidige arbeidstakere.

Hvis du vil se et eller flere innlegg igjen, finner du video og presentasjoner fra foredragene i oversikten under.

Last ned fullt program: Webinaruka “Kompetanseutvikling og riktig kompetanse for framtida” her.

Mandag 29. nov: EUs skogstrategi og taksonomi
«Hva er dette, og hva innebærer det for nordisk skogbruk? Er det noe vi kan gjøre for å få et noenlunde fornuftig vedtak?»

 • EUs skogstrategi og taksonomi
  Jens Berggren, hållbarhetsexpert, Lantbrukarnas Riksförbund
  Opptak av Jens sitt innlegg.
 • Hvordan jobber man fra norsk side mot EU omkring taksonomien?
  Knut Øistad, Seniorrådgiver i divisjon for skog og utmark, Nibio
  Presentasjon brukt av Knut i innlegget.
  Opptak av Knut sitt innlegg.
 • Markedsbetydningen for trebasert industri og hvordan vi jobber for at bedriftene skal kunne møte endringene og nye krav
  Heidi Finstad, adm.dir., Treindustrien
  Presentasjon brukt av Heidi i innlegget.
  Opptak av Heidi sitt innlegg.

Tirsdag 30. nov: Bruk av de riktige trematerialene
«Bruk av de riktige trematerialene for vedlikehold av fredede og verneverdige bygginger »

 • Riktig materialer fra de riktige trea fra den riktige skogen til de riktige husa
  Jon Bojer Godal, Treviter
  Presentasjon brukt av Jon i innlegget.
  Opptak av Jon sitt innlegg.
 • Om trevirkets egenskaper og kvaliteter. Perspektiver fra Bryggen i Bergen
  Bernt Håvard Øyen, direktør Stiftelsen Bryggen
  Presentasjon brukt av Bernt Håvard i innlegget. KOMMER!
  Opptak av Bernt Håvard sitt innlegg.
 • Tradisjonshåndverk og bærekraftig bygging i Nordens Grønne Belte
  Torgunn Sollid-Bolås, seniorrådgiver, Sintef InnoCamp
  Presentasjon brukt av Torgunn i innlegget. KOMMER!
  Opptak av Torgunn sitt innlegg.

Onsdag 1. desember: Framtidas arbeidstakere
«Framtidas arbeidstakere – rekruttering av ny kompetanse »

 • Studentinnovasjonsprosjektet – styrke koblinga mellom  fremoverlente studenter og industrien
  Pasi Aalto, leder NTNU Wood og universitetslektor Institutt for Arkitektur og Teknologi
  Presentasjon brukt av Pasi i innlegget.
  Opptak av Pasi sitt innlegg.
 • Kompetanseheving for bedrifter og arbeidsplasser
  Marthe Abelsen Strømmen, seniorrådgiver, seksjon for etter- og videreutdanning NTNU
  Presentasjon brukt av Marthe i innlegget.
  Opptak av Marthe sitt innlegg.
 • Omdømmebygging, rekruttering, og kompetanseutvikling – Ung arbeidskraft med høyere utdanning til Trøndelag
  Marit S. Eriksen, Daglig leder, Intro-Trainee
  Presentasjon brukt av Marit i innlegget.
  Opptak av Marit sitt innlegg.
 • TILVEKST – rekrutteringsprosjekt med fokus på hele verdikjeden
  Rannveig Kristiansen, daglig leder Skogselskapet i Trøndelag og Olav Engelstad, prosjektleder i TILVEKST
  Presentasjon brukt av Rannveig i innlegget.
  Opptak av Rannveig sitt innlegg.
 • Ny plattform «Tilveksten.no»
  Olav Engelstad, prosjektleder i TILVEKST
  Presentasjon brukt av Olav i innlegget.
  Opptak av Olav sitt innlegg.

Torsdag 02. des: Fiber – nye råvarer, produkter og prosesser
«Nye prosesser som reduserer energiforbruket for fremtiden»

 • Fremstilling og utnyttelse av biobasert skum
  Andreas Nenningsland, Forsker RISE PFI AS
  Presentasjon brukt av Andreas i innlegget.
  Opptak av Andreas sitt innlegg.
 • Bedre verdiskaping for contortafuru i Trøndelag
  Jost Ruwoldt, Forsker RISE PFI AS
  Presentasjon brukt av Jost i innlegget.
  Opptak av Jost sitt innlegg.
 • Energieffektive dampproduserende varmepumper ved hjelp av Mekanisk Rekomprimering av damp (MVR)
  Jan Harladsen og Kjetil Evenmo, styreleder og styremedlem i EPCON Evaporation Technology AS
  Presentasjon brukt av Jan og Kjetil i innlegget.
  Opptak av Jan og Kjetil sitt innlegg.

Fredag 03. desTre brukt utendørs – viktige løsninger og behandling
«Tremodifisering og konstruktiv trebeskyttelse »

 • Umalte trefasader – materialvalg, detaljering, estetikk og vedlikehold
  Lone Ross, Avdelingsleder/forskningssjef NIBIO
  Presentasjon brukt av Lone i innlegget.
  Opptak av Lone sitt innlegg.
 • Hvordan påvirke trevirkets egenskaper med ulike modifiseringsmetoder
  Andreas Treu, Forsker NIBIO
  Presentasjon brukt av Andreas i innlegget.
  Opptak av Andreas sitt innlegg.
 • Ny trebehandling! Kan sitronsyre og sorbitol være det som i fremtiden gjør trevirke holdbart?
  Erik Larnøy, Forsker ved NIBIO
  Presentasjon brukt av Erik i innlegget.
  Opptak av Erik sitt innlegg.