Nyheter

Flaskehalser for næringstransport på kommuneveger

Lunsjwebinar med Helge Kårstad, ansvarlig for infrastruktur i Skognæringa Kyst SA

Foto av: Skognæringa Kyst SA

Helge Kårstad fra Skognæringa Kyst SA orienterte om utfordringene med flaskehalser på kommunale veger i flere kystskogfylker (se figurer i presentasjonen under). Sterkt redusert tillatt lengde eller vekt på vogntog på mange veier øker transportkostnaden dramatisk for tømmer og andre varer. I noen tilfeller fører det til at skogområder ikke kan utnyttes. Med de store mengdene hogstmoden skogreisingsskog som kommer i tiden framover, er tida overmoden for å ta tak i denne problematikken, for å kunne høste ressursene og få dem fram til videreforedling.

Skognæringa Kyst har en skisse til finansieringsmodell som kan få i gang en satsing. De tar da utgangspunkt i opplegget som har vært benyttet for den meget vellykkede gjennomføringa av tømmerkaibygging langs hele kysten. De er i disse dager ute og søker støtte til opplegget hos aktører i skognæringa. Se Helge Kårstads presentasjon, med skissen til finansieringsordning, her:

2023 01 31 Helge Kårstad Flaskehalser for næringstransport på kommuneveger

Se mer om saken hos Kystskogbruket her.