Nyheter

Stor begeistring for tildelingen av WoodWorks!-kaka til Pasi Aalto

Pasi Aalto fra NTNU Wood fikk velfortjent WoodWorks!-kaka for januar 2023

Foto av: Magne Løfaldli

Pasi har gjort seg bemerket med stort engasjement for bærekraft over mange år. Han er allestedsværende, nytenkende og har en genuin interesse for bruken av tre som et bærekraftig materiale. Han har virkelig gjort seg fortjent til WoodWorks!-kaka i januar. Klyngen deler hver måned ut en kake til en virksomhet eller person som har gjort seg særlig bemerket i å fremme eller synliggjøre en bærekraftig utvikling i skog- og trenæringen.

Pasi var bedt om å holde et foredrag. Tittelen hans var: «Et manifest for tre i fremtiden».

WoodWorks! har hatt et godt samarbeid med Pasi i flere prosjekter, og han kjenner mange bedrifter godt. God kjennskap til det som skjer i næringa og ikke minst et imponerende nettverk både nasjonalt og internasjonalt er viktig i utviklingen av klyngen, framhevet Kjersti Kinderås, klyngeleder i WoodWorks! Cluster under markeringen.

For NTNU er det viktig med slike framoverlente ansatte. Pasi er leder for NTNU WOOD og har en rolle som kontaktperson og en kobler inn mot ulike fagretninger inn i NTNU-systemet.

Vi har en oppfordring til NTNU om å fortsette satsinga med å få opp mer lærerkrefter på trebruk. Kapasiteten er sprengt. Vi vet at dere jobber målretta med dette, og vil understreke viktigheten med å fortsatt holde stort trykket oppe framover, sa Kjersti Kinderås fra WoodWorks! Cluster.

Ledelsen ved NTNU og gode kolleger var oppriktig glade for prisen på hans vegne, og flere framhevet hans fagkompetanse, engasjement og formidlingsevne.

Pasi er unik og en komplett NTNUer. Jeg kjenner ingen andre som hadde klart å koble nevrovitenskap og arkitektur, sa Ole Andreas Alsos, Prodekan for innovasjon og formidling.

Arild Gustavsen, Instituttleder, Institutt for arkitektur og teknologi framhevet også Pasis tverrfaglighet og nevnte prosjektet Circular City som et eksempel hvor åtte institutter deltar.

Aasmund Bunkholt, styreleder i NTNU WOOD, viste til Pasis evne til å tenke nytt og ha nye vinklinger på aktuelle tema.

Kakespising med studenter, kolleger, representanter fra næringa. Pasi har et stort engasjement for studentene og opptatt av å skape interesse for tre hos dem. Resultatene taler for seg selv; med en stor økning i antallet som velger denne retningen.

Les mer om bakgrunnen for tildelingen av WoodWorks!-kaka til Pasi Aalto her.