Laster Arrangementer
Aktivitet

Utdeling av WoodWorks! kaken

Pasi Aalto får WoodWorks! kaken for januar 2023!

  • 27. januar 2023 - 27. januar 2023
  • 12:30 - 13:30
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Byggebransjen står for 40% av alle utslippene på verdensbasis. Dette må endres, mener Pasi Aalto ved NTNU Wood. Omleggingen må gjennomsyre dagens og fremtidens kompetansebygging for alle som jobber med bygninger. Han vil blant annet at NTNU-studentene skal lære mer om levetid på bygninger, hvordan materialer kan gjenbrukes og hvordan kunnskapsbasert bruk av skog og tre kan være en av de viktigste verktøyene for å redusere utslipp.

– Det er særdeles spennende å jobbe med hvordan Norges skogressurser kan gjøre mest mulig nytte for alle. Skogen i seg selv gir oss mye, både som natur, rekreasjon, verdi og identitet. Noe av skogen kan vi bruke til å lage ting og tang som samfunnet har bruk for. På sitt beste kan trærne bli til produkter som lagrer karbon, erstatter mer forurensende produkter, støtter lokalt næringsliv, er innovative og bidrar til nytte og glede i samfunnet over lang tid. Men for at dette skal være tilfellet, må vi ta i bruk kunnskapsbaserte løsninger langs hele verdikjeden, bygge på hverandres kompetanse og ville bygge et 2050-samfunn innenfor klodens tålegrenser. Det finnes trebaserte løsninger i 2050, men frøene må såes nå.

Pasi mener at potensialet for skog og tre sine bidrag i klimakampen er mye større enn dagens praksis. Skogen fanger over 50 % av alle klimagassutslipp i Norge, samtidig som trevirket erstatter materialer med større klimaavtrykk og lagrer karbon i hele sin levetid. Samtidig finnes det mye spennende forskning om hvordan skog kan bli til alt fra dyrefôr til bioplast som ikke er tatt i bruk enda. Myndighetene må få øyne opp for mulighetene, for å stille strengere krav til miljø i byggteknisk forskrift og legge bedre til rette for at skogen kan bli et enda større karbonlager for Norge.

Nå får Pasi Aalto WoodWorks! Kaken for sitt bidrag med å framsnakke bærekraft, skog- og tre og sirkulærøkonomi.

Kakeutdelinga skjer i Skiboli-bygget på NTNU fredag 27. januar  kl 12.30-13.30, der instituttledere og mange arkitektstudenter vil delta. Det vil bli noen faglige innlegg under arrangementet.