Nyheter

Norske Skog Skogn bidrar til klimakutt

Elektrifisering på båtene som frakter tømmer til fabrikken

Foto av: WoodWorks!

Trønderavisa har et oppslag der de forteller om satsingen Norske Skog Skogn gjør for å redusere sine klimagassutslipp ved å sette krav til sin leverandør av tømmerfrakt med båt. Det Haugesund-baserte rederiet Hagland Bulk Shipping AS, som skiper tømmer for Norske Skog Skogn, er først ute med nye miljøvennlige, delvis elektrisk drevne båter. Det fører til mindre utslipp og økt sikkerhet for skipet.

Selskapet har fire båter som drives av en kombinasjon av diesel og elektrisk kraft, tre av båtene er splitter nye, mens den fjerde er ombygd til hybrid teknologi. Alt utstyr om bord drives elektrisk. Også den store kranen over dekk som de bruker til å laste og losse skipet med. Dermed sparer de også diesel når denne er i bruk, forteller skipper Odd Jarle Alnes til Trønder-Avisa.

For Norske Skog Skogn er det høyt prioritert å gjøre gode valg, som bidrar til lavere utslipp. Vi er bevisst dette når vi inngår avtaler med leverandører av både varer og tjenester til oss, sier administrerende direktør Håvard Busklein ved Norske Skog Skogn til Trønder-Avisa. Bildet er fra tilstelningen i desember 2023, da de fikk WoodWorks-kaka for energieffektivisering i fabrikken. På bildet får Busklein blomster av ordfører i Levanger, Anita Ravlo Sand.