Nyheter

WoodWorks!-kaka for november 2023 ble gitt til Norske Skog Skogn

Fordi de satser i krevende tider

Foto av: WoodWorks!

WoodWorks! Cluster deler ut WoodWorks!-kaken til en virksomhet eller person som har gjort seg bemerket ved å fremme eller framsnakke bærekraftig utvikling i skog- og trenæringen. November-kaken 2023 gikk til Norske Skog Skogn for deres investering i ny termomekanisk linje.

Kakeutdelingen ble markert sammen med Norske Skog Skogn sine ansatte på fabrikken onsdag 29. november 2023 kl. 12.00. Ordfører i Levanger, Anita Ravlo Sand, styreleder i WoodWorks! Knut Johan Dreier fra Moelven og klyngeleder i WoodWorks! Kjersti Kinderås var til stede og holdt taler.

Fv. Knut Johan Dreier, Arild Hegdal (produksjonssjef ved Norske Skog), Anita Ravlo Sand, Kjersti Kinderås, Roger Mathisen (prosjektleder ved Norske Skog) og Håvard Busklein (fabrikksjef).

Begrunnelse for tildelingen

Norske Skog Skogn konkurrerer i et krevende, internasjonalt marked. For å styrke posisjonen innenfor produksjon av avispapir og samtidig forberede seg for å produsere andre produkttyper, våger Norske Skog Skogn å investere rundt NOK 220 millioner i en ny termomekanisk produksjonslinje (TMP). Den fører til at de erstatter fiber fra dyrt og langtransportert returpapir, med fersk fiber fra lokalt tømmer.

Den nye TMP-linjen vil redusere variable kostnader, gi betydelig reduserte utslipp av NOx og fossilt CO2, samt redusere mengden deponert avfall.

I tillegg har Norske Skog Skogn redusert investeringskostnadene ved å kjøpe brukte maskiner og utstyr av høy kvalitet, i stedet for å kjøpe nytt. Å bruke brukte maskiner er også mer miljøvennlig enn å kjøpe nytt. Fabrikken har i tillegg gjort en rekke andre miljøtiltak de siste årene for å redusere utslipp til luft og vann, senke energiforbruket og transportere mere med tog.

Den nye linjen åpner mulighetene for å produsere nye produkter basert på grønn råvare fra skogen i Trøndelag og andre deler av Norge, og vil gi stor verdiskaping for samfunnet.

De to spydspissene i den nye satsingen fikk forsyne seg først av kaka! Fv. Arild Hegdal (produksjonssjef) og Roger Mathisen (prosjektleder).

Fakta om Norske Skog Skogn i dag

 • Norges største produsent av avispapir, og en av de største avispapirfabrikkene i Europa.
 • Karbonavtrykket fra deres produkter er blant de laveste i bransjen.
 • Tømmerforbruk: 1 050 000 m3. Man ønsker mest mulig lokalt virke, men må hente en del lenger unna i dag. 85 % kommer fra Østlandet, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, mens 15 % importeres fra Jämtland.
 • Har økt tømmertransporten inn til fabrikken på jernbane fra 0 % i 2019 til 30 % i 2022. Dette reduserer trafikken på veiene og utslippet av klimagasser.
 • Returfiberforbruk: 80 000 tonn.
 • Produksjon: 500 000 tonn papir; 400 000 tonn avispapir og 100 000 tonn forbedret avispapir.
 • Energiforbruk: 1 300 GWh elektrisitet.
 • I tillegg en av Norges største brukere av biobrensel, med 350 GWh, fra bark rivningsvirke og slam (mest egenprodusert).
 • Intern varmegjenvinning utgjør 480 GWh.
 • Arbeidsstokk: 375 ansatte og 25 lærlinger.
 • Omsetning: 3 000 millioner NOK.
 • Marked: Nordiske land, Storbritannia (hovedmarkedet), Sentral-Europa og Asia. Eksportandel ca 85 %.
Det var godt oppmøte på arrangementet.
Ordføreren hadde med blomster og gode ord.