Nyheter

Lyst på en pøbelstol?

Stilig design-stol i sitka

Foto av: WoodWorks!

Oskar Keller har fått designprisen “DOGA-merket nykommer” for sin stol i tre fra sitkagran. Vi velger å ta med hele juryens gode begrunnelse:

“Fra pøbel til møbel er en sjarmerende historie om et uønsket treslag som ble til et vakkert interiørobjekt.

Det er plantet mye sitkagran langs norskekysten. Nå er det fastslått at det nordamerikanske treslaget truer det biologiske mangfoldet – derav kallenavnet pøbelgran. Samtidig binder sitkagran vesentlig mer COenn norsk gran. 

Designstudenten Oskar Keller har laget en liten stol med stor personlighet. Den har imponerende konstruksjon og fin karakter som invitere til å sette seg.

Oskar Keller tildeles DOGA-merket nykommer for å ha formgitt en innbydende lenestol som får frem de gode egenskapene ved materialet sitkagran. Dermed illustrerer han både et reelt problem og en mulighet.”

Sitkagrana har rask vekst og stor produksjonsevne på de rette voksestedene langs kysten i Norge. Veden er kjent for å være sterk i forhold til vekta, og egner seg til mange formål. Volummessig vil tradisjonell bruk til bygg og forskjellige former for fiberprodukter, som emballasje, papir, ol, være viktigst. Men det finnes også muligheter til å utnytte treslagets egenskaper til spesialprodukter med høy verdi. Det var dette som var Oskars mål med å designe stolen i sitkatre. Ellers kan vi nevne at sitka er et viktig materiale i flygler, noe Ingrid Bjørnov forteller om i sin forestilling Steinway to Heaven.

Navnet “Pøbelstol” spiller på omtalen av sitkagrana i noen kretser som “pøbelgran”. Sitkagrana er plantet på mange steder der den ikke egner seg og ikke er ønsket. Men den er så absolutt også en stor ressurs, som burde vært utnyttet bedre. Les mer om dette her.

Les mer om prisen stolen har fått, “Fra pøbel til møbel” her.

Les også mer om “Massiv negativ omtale har ført til at mye sitkagran er blitt hugget før trevirket er utnyttbart. Hvis trenden kan snus, vil det altså ha en dobbelt effekt – både trevirke av høyere kvalitet og et positivt bidrag til CO2-regnskapet” her.