Nyheter

Vi må se på sitkagrana som en ressurs, når den først finnes i våre skoger!

Se innlegget kommunikasjonsansvarlig i WoodWorks!, Rune Hedegart har i Namdalsavisa

Bakgrunnen til innlegget er tidligere oppslag om en hogst av sitkagran i et fredet område, i regi av vernemyndighetene, der virket ligger kvistet og klart, men ikke er hentet ut på ett år. Innlegget tar imidlertid mer tak i at vi generelt sett må se på sitkagrana som en ressurs, når den nå først er plantet mange steder langs kysten og gir utmerkede produkter. WoodWorks! er i ferd med å få opp et prosjekt der det skal gjøres testskur av sitkatømmer, både med tanke på å utvikle saginga, tørking, styrkesortering og ikke minst kunder.

https://www.tronderdebatt.no/sitkagrana-finnes-i-norge-og-er-en-ressurs/o/5-122-84358

https://www.namdalsavisa.no/sitkagrana-finnes-i-norge-og-er-en-ressurs/o/5-121-1252277

Innlegget er sendt til flere aviser som har hatt opplag/innlegg om den nevnte sitkahogsten.