Nyheter

Norges Skogeierforbund er kritisk til NRKs vinkling i søkelyset de har satt på skogbruket

- Hadde et konstruktivt møte med NRK

Foto av: Christer Rognerud/WoodWorks!

Det er mange i skognæringa som er sterkt kritisk til NRKs vinkling i de 10 nett-sakenene der de har satt kritisk søkelys på skogbruket. En ting er at de velger å gå så tydelig etter en bestemt næring og bruker så store ressurser på gravende journalistikk. Noe annet er den ensidige vinklingen de har valgt, der miljøsiden hele tiden får offerrollen og er den gode, mens skognæringa får skurkerollen. Dette svarer dårlig med deres egen markedsføring av god kritisk journalistikk, som skal være balansert og reflektert.

I er oppslag på sin hjemmeside, forteller skogeierforbundet om møtet de har hatt med NRK. Der kan man også finne et notat som viser hvordan professor i journalistikk, Paul Bjerke har analysert NRKs dekning av skogsakene – meget interessant lesning! Administrerende direktør Per Skorge er tydelig på at ei næring som berører så mange, må tåle å bli satt under lupen, men er kritisk til vinklingen.

Se også oppslag vi har hatt om dette temaet tidligere på vår hjemmeside her.

Det er ikke bare i Norge det er disens i framstillingen av skogbruket mellom rikskringkaster og skognæringa. I Sverige har Norra Skog (en skogeierforening) anmeldt et innslag i Sveriges Radio, der de påstår at Sveriges fjellnære skog hogges i “rekordfart”. Les mer om denne saken hos Skogsaktuelt her.