Arkiv


Vellykket WoodWorks!-konferanse

Det faglige innholdet var bra og engasjementet stort under WoodWorks!-konferansen 2023 i Samfunnshuset i Steinkjer. Programmet var bygget opp rundt både å…Soppsykdommen rødbandsjuke på furu

Mattilsynet ønsker å øke bevisstheten rundt skadegjøreren rødbandsjuke (Mycosphaerella pini / Dothistroma septosporum) på furu. Dette er en soppsykdom som fins i…