Arkiv


Oppdatert kunnskapsgrunnlag for klimatiltak i skog

På oppdrag fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har Nibio gått gjennom kunnskapsstatus på 11 ulike klimatiltak, utvalgt av direktoratene, innenfor det tradisjonelle bestandsskogbruket….Det blir kamp om tilgjengelig kraft

På WoodWorks!-konferansen høsten 2023 fikk vi presentert en kraftanalyse laget av Thema Consulting for Norge generelt og Trøndelag spesielt. Analysene er en del…
Fra pøbel til bestevenn?

Oskar Keller laget en stol han ga navnet Pøbel i en masteroppgave på NTNU. Stolen er oppkalt etter selveste “pøbelgrana”, som noen…