Nyheter

Verdig avslutningsmarkering for Arena Skog

Et tilbakeblikk på tre år med målrettet samarbeid

Omtrent 90 deltakere fra medlemsbedrifter, samarbeidspartnere og næringa for øvrig var møtt opp på Stjørdal onsdag 4.desember for å feire suksessen Arena Skog, samt markere avslutningen av det treårige prosjektet.


Klyngen legger bak seg tre begivenhetsrike år med stor aktivitet og pågangsmot. Samarbeidsprosjektet startet med en identifiseringsfase hvor det ble jobbet med å stake ut kurs ved å kartlegge behovet i skognæringa og i samfunnet som sådan – videre kom arbeidet med innovasjon og utvikling i hovedfokus.

Klyngen vil sette klimavennlige løsninger på dagsorden

Det er på høy tid å finne gode løsninger til miljøvennlige og fornybare produkter som bidrar til å løse klimautfordringene. Problemstillinger rundt klima har vært bakgrunn for mange av prosjektene som har blitt kjørt i Arena Skog-perioden, og vil i aller høyeste grad stå i fokus også inn i ny prosjektperiode som WoodWorks! Cluster. Bruk av trevirke og utvinning fra trefiber er nøkkelen til å erstatte produkter i plast. Dette temaet ble belyst under konferansen ved foredragsholder Ellinor Heggset, forsker ved klyngebedrift RISE PFI. Hun presenterte deres arbeid med å utvikle emballasje av plasticel – som er plastsubstitutter basert på cellulose fra trefiber.

Andre tema som ble belyst under konferansen var innovasjonsreiser i klyngen, nye produkter og innovasjon, næringssirkulasjon med tre, dataflyt fra skog til hus, trender som påvirker norsk næringsliv, og springbrett inn i ukjent terreng. Se hele oversikten av foredrag og foredragsholdere lenger ned.

Foredragsholdere fra byggsiden i samtale med Knut Amund Skatvedt.
Foto: Åsmund Lang/Magasinet Skog.

Medlemsbedrifter med foredrag på rekke og rad

Et rikt program og et mangfold av foredragsholdere reflekterte i stor grad klyngesamarbeidets betydning for næringa i regionen.

Arena Skog – 3 år med stor aktivitet ved Kjersti Kinderås, klyngeleder Presentasjon Kjersti 
Produktutvikling gir konkurransekraft – K-produktene fra InnTre Kjeldstad ved Tom Helge Stubbe, Kjeldstad Trelast og Karl Christian Mahnert, Treteknisk  Presentasjon Tom Helge     Presentasjon Karl C.  
Høye urbane bygg i tre ved Per Gunnar Nordløkken, Støren Treindustri Presentasjon Per G.    
På vei mot et digitalt byggemarked ved Tom Helge Stubbe, Kjeldstad Trelast Presentasjon Tom H.  
Build in Wood, om å bygge I høyden I hele Europa – et H2020-prosjekt ved Ove Munthe-Kaas, Treteknisk Presentasjon Ove 
Gjenvinning og gjenbruk av trevirke ved Erling Gartland, RETURA Presentasjon Erling   
Forretningsmuligheter basert på pyrolyseteknologi ved Kai Toven, RISE PFI Presentasjon Kai. 
PlastiCel – Plastsubstitutter basert på cellulose ved Ellinor Heggset, RISE PFI
Digitalisering og muligheter ved bruk av data i skogbruket ved Bjørn Håvard Evjen, Nibio 
Make to Order – det er kunden som bestemmer ved John Haddal Mork, arkitekt/Phd-student NTNU Presentasjon John 
Bærekraft og konkurransekraft – trussel eller mulighet ved Ola Ronæss, OR Consulting Presentasjon Ola  
Utvikling av nye forretningsmodeller og bruk av BIGDATA ved Eirin Kalstø, Pipelife Presentasjon Eirin   
Trondheim ByLab ved Ola Hjelen, NTNU Presentasjon Ola 
Division of Forest and Forests resources ved Rakel Jonsdottir, Phd-student NIBIO Presentasjon Rakel  
WoodWorks! – Videre satsing ved prosjektteamet Presentasjon prosjektteamet 

Etter endt avslutningskonferanse hersket det ingen tvil blant forsamlingen, vi ser fram til fem nye år med samarbeid og målrettet vekst og fokus på kommersialisering i klyngen – nå i ny drakt som Arena PRO og WoodWorks! Cluster.