Laster Arrangementer
Aktivitet

ARENA SKOG fagkonferanse og deltakermøte

Åpen fagkonferanse
Onsdag 25. oktober fra kl. 12-18.00
TRE SKAPER FRAMTIDEN - Nye muligheter og løsninger ved bruk av tre i Trøndelag

Samling for deltakerne i ARENA SKOG
Torsdag 26. oktober fram til kl.13

 • 25. oktober 2017 - 26. oktober 2017
 • 12:00 - 13:00
 • Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127, 7031 Trondheim
Påmeldingsfrist: Mandag 16. oktober
Påmelding
 • Dette arrangement har allerede funnet sted.

 

Onsdag 25. oktober

Statssekretær i Næringsdepartementet Lars Jacob Hiim innleder fagdagen TRE SKAPER FREMTIDEN med innlegg om Regjeringens politikk for en konkurransedyktig skog- og trenæring.

Splitkon har hatt en spennende utvikling. De investerer nå i massivtrefabrikk. Morten Leander Johansen, daglig leder i Splitkon Limtreprodukter tar oss med på reisen.

ARENA SKOG har gjennomført første prosjektår og presenterer noen smakebiter på hva som foregår og hva som diskuteres

 

Torsdag 26. oktober

Deltakerne i ARENA SKOG fra næringa, kunnskaps- og FOU institusjoner og samarbeidspartnere fortsetter med eget seminar 26. oktober. Tord Lien, regiondirektør, NHO Trøndelag innleder dagen med utgangspunkt skognæringas muligheter i lavutslippssamfunnet. Næringas konkretisering av delmål for de neste årene blir presentert. Videre skal delprosjektgruppene for utviklingsområdene BYGG og SKOG/ INFRASTRUKTUR jobbe med prosjektidentifisering.

Fotograf Sven-Erik Knoff har sett skognæringa gjennom kameralinsa i høst. Han avslutter dagen.

Det blir felles middag på kvelden 25. oktober.

VELKOMMEN

Kontaktperson

 • T:
 • E:


Påmeldte deltakere

 • Aage A. Berg, Innherred Skognettverk
 • Aasm. Bunkholt, TreFokus
 • Alf Daniel Moen, Frilens
 • Amund Saxrud, Norske Skog
 • Anders Homb, SINTEF Byggforsk
 • Anna Bjørken, NIBIO
 • Bernt Stensås, SB SKOG
 • Egil Petter Stræte, Bygdeforskning
 • Erik Lahnstein, Norges Skogeierforbund
 • Espen Rød, Møreforsking Molde AS
 • Eva Chr. Skagestad, Skogbrukets Kursinstitutt
 • Frode Moen, Transportselskapet Nord
 • Gary Chinga Carrasco, RISE PFI
 • Gisle Tronstad, InnTre AS
 • Hans Brede, Skogselskapet i Trøndelag
 • Helmer Belbo, NIBIO
 • Hilde Sætertrø, NHO Trøndelag
 • Ivar Skjerve, Innovasjon Norge
 • Jan Arild Sletvold, Næringshagen i Orkdalsregionen
 • Jan Siem, NTNU
 • Jan Olsen, Skognæringa Kyst
 • Karl Faanes, Statskog SF
 • Kjell Anders Vikan, Statskog
 • Kjersti Kinderås, ARENA SKOG
 • Knut Amund Skatvedt, Arena Skog
 • Knut Sklett, Namdal Skognettverk, (Grong videregående skole)
 • Lars Jacob Hiim, Nærings- og fiskeridepartementet
 • Lars Johansson, RISE PFI AS/Arena Skog
 • Line Venn, Norsk Skogbruk
 • Magne Løfaldli, InnovasjonsTre AS
 • Mari Klokk Leite Mari Klokk, Innovasjon Norge
 • Maria Luces, Trondheim
 • Martin Gerber, Støren Treindustri AS
 • Mathias Sellæg, Kystskogbruket
 • Mette Danielsen, Skognæringa Kyst
 • Monica Grindberg, Statskog
 • Morten Leander Johansen, Splitkon Limtreprodukter
 • Odd Arne Bratland, Sør- Trøndelag fylkeskommune
 • Oddny Estenstad, Allskog
 • Ole Bakke, ALLSKOG
 • Pasi Aalto, NTNU Wood
 • Per Erik Sørås, Sør-Trøndelag Fylkeskommune
 • Per Gunnar Nordløkken, RISE Fire Research AS / Støren Treindustri AS
 • Randi Dille, Skogselskapet i Trøndelag
 • Rannveig Kristiansen, Delprosjektleder ARENA
 • Roald Sand, TFoU
 • Roar Gylland, RG Bedriftsstøtte
 • Rolf Solberg, Kjeldstad Trelast AS
 • Rune Saursaunet, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Rune Johnsen, Kjeldstad Holding AS
 • Steinar Lyngstad, Namdalseid kommune
 • Stig Klomsten, Sør-Trøndelag Fylkeskommune
 • Svein-Erik Knoff, FotoKnoff
 • Terje Aas, Innovasjon Norge Trøndelag
 • Tom Helge Stubbe, Kjeldstad Trelast AS
 • Tor Morten Solem, Fylkesmannen Sør-Trøndelag
 • Tor Kjeldstad, Støren Treindustri
 • Tord Lien, NHO Trøndelag
 • Trond Svanøe-Hafstad, SB SKOG
 • Vibeke S Nørstebø, SINTEF Teknologi og Samfunn
 • Vigdis Harsvik, Innovasjon Norge
 • stig andersen, Investinor
 • Øyvind Skarvang, Norsk Virkesmåling