Ledige stillinger

STØREN Treindustri søker:

STØREN TREINDUSTRI AS er en av Norges ledende produsenter av elementhus, precut og takstoler. Vi er leverandør til flere norske ferdighus-leverandører, eiendomsutviklere, byggmestre og entreprenører på landsbasis.
Bedriften har i dag kapasitet innen precut og element på inntil 600 boliger og ulike næringsbygg i året. I tillegg produserer vi årlig ca. 30 000 takstoler. Vi har 130 ansatte og hadde i 2020 en omsetning på over 300 mill. kroner.

Vi er en del av klyngeutviklingsprosjektet WoodWorks! Cluster, som satser offensivt på innovasjon og utvikling for mer bruk av tre i bygninger. Les mer om historien vår på www.storen-treindustri.no/

Følgende to stillinger ledig:

RIB-konstruktør

Har du lidenskap for bruk av tre i boliger og offentlige bygg?
Søknadsfrist 15. juni
https://www.linkedin.com/posts/fremo-fremo-bemanning-as-_har-du-lidenskap-for-bruk-av-tre-i-boliger-activity-6804045082703007744-acew

https://www.finn.no/220141388

Kalkulatør/BIM-konstruktør

Har du lidenskap for bruk av tre i boliger og offentlige bygg?
Søknadsfrist 15. juni
https://www.linkedin.com/posts/fremo-fremo-bemanning-as-_har-du-lidenskap-for-bruk-av-tre-i-boliger-activity-6804044814187864064-_57h

https://www.finn.no/220142244

Nord universitet søker:

Professor/førsteamanuensis i bioøkonomi (2 stillinger)

Ved Nord universitet, fakultet for biovitenskap og akvakultur, studiested Steinkjer har vi ledig to faste 100% stillinger som professor/førsteamanuensis innen sirkulær bioøkonomi med fokus på de biologiske og teknologiske fagområdene. En av de to vil i tillegg få ansvar for å lede vår satsing på bioøkonomi og sirkulærøkonomi.

Vi søker kandidater som har erfaring fra og interesse for biobasert verdiskaping og som har fagkunnskap om utnyttelse av fornybare bioressurser. Eksempler fra dette fagområdet er:

  • Bruk av biomasse fra skog-, jord- og havbruk til produksjon av fôr, mat og biodrivstoff
  • Utnyttelse av restråstoffer fra biologisk produksjon i ny produksjon (eks. slam til gjødsel, avfall til protein)
  • Bruk av muliggjørende teknologi til å realisere den biobaserte verdiskapingen.

De som ansettes skal bidra til forskning på relevante fagområder og ivareta forskningsbasert undervisning.

Søknad sendes elektronisk innen 14.06.2021
Les hele utlysingen her.

RISE PFI søker:

VIL DU VÆRE MED OG UTVIKLE FREMTIDENS BIOBASERTE MATERIALER, KJEMIKALIER OG ENERGIBÆRERE?
FORSKERE

Vi søker etter forskere med interesse for å videreutvikle vår forskning innen avanserte biobaserte materialer og bioraffineriprosesser. Prosjektporteføljen vår spenner bredt, og vi jobber tett sammen med industri for å utvikle løsninger for grønn omstilling. Vi ser etter kandidater med relevant kompetanse for ett eller flere av våre forskningsområder.

Sentrale ansvarsområder vil være:
  • Forskning og utvikling i samarbeid med kunder og samarbeidspartnere
  • Prosjektledelse
  • Etablering av nye prosjekter og ­nettverksbygging

Vi ser for oss medarbeidere med dokumentert forskningskompetanse primært på doktorgradsnivå, sterk faglig interesse og gode samarbeidsevner. Relevant faglig bakgrunn inkluderer treforedlingskjemi, polymerkjemi, materialteknologi, organisk kjemi/syntese og kjemisk prosessteknologi.

Kandidater med annen relevant bakgrunn oppfordres også til å søke. Gode relasjonsbyggende egenskaper og forretningsmessig forståelse er viktig for stillingene. Det stilles høye krav til muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (skandinavisk) og engelsk.

Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for egenutvikling. Vi har et godt arbeidsmiljø, spennende kunder og er en del av et stort internasjonalt forskningsinstitutt. RISE PFI har konkurransedyktige betingelser.

Nærmere opplysninger kan fås hos forskningssjef Kristin Syverud, tlf. 959 03 740,
eller adm.dir. Philip Reme, tlf. 922 46 537.
Søknad sendes innen 11. juni 2021 via følgende link:https://ri.varbi.com/no/what:login/jobID:406656/type:job/where:4/apply:1

Last ned PDF-fil her: Stillingsannonse – forskere

RISE PFI søker:

VIL DU VÆRE MED OG UTVIKLE FREMTIDENS BIOBASERTE MATERIALER, KJEMIKALIER OG ENERGIBÆRERE?
LABORATORIETEKNIKER/-INGENIØR

Vi søker en laboratorietekniker/laboratorieingeniør med interesse for å jobbe med avanserte biobaserte materialer og bioraffineriprosesser.

Arbeidsområdet til stillingen vil bl.a. omfatte:
  • Gjennomføring av laboratorieforsøk, direkte for kunder eller som en del av større forskningsprosjekter
  • Fysikalske og kjemiske analyser
  • Oppgaver knyttet til daglig drift av vårt laboratorium
  • Kalibrering, kontroll og vedlikehold av laboratorieutstyr

Vi ser for oss en medarbeider med fagutdanning som laborant/laboratorietekniker, bachelorgrad i kjemi eller annen relevant utdannelse. Interesse for og kompetanse innenfor vedlikehold av laboratorieinstrumenter og utstyr er en fordel.

Vi ønsker en nøyaktig, effektiv og ansvarsbevisst medarbeider med gode relasjonsbyggende egenskaper, og evne til å jobbe selvstendig og i team.

Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for egenutvikling. Vi har et godt arbeidsmiljø, spennende kunder og er en del av et stort internasjonalt forskningsinstitutt.
RISE PFI har konkurransedyktige betingelser.

Nærmere opplysninger kan fås hos laboratoriesjef Øyvind Eriksen, tlf. 452 14 106.
Søknad sendes innen 11. juni 2021 via følgende link: https://ri.varbi.com/no/what:login/jobID:406645/type:job/where:4/apply:1

Last ned PDF-fil her: Laboratorietekniker_ingenior