Styringsgruppa i WoodWorks! Cluster

Styret i WoodWorks! Cluster

Knut Dreier
Styreleder
Bedrift: Moelven Van Severen
Mob.nr.: 97607698 
E-post: [email protected]


Gisle Tronstad

Bedrift: Inntre
Mob.nr.: 91397299
E-post: [email protected]


Rune Johnsen

Bedrift: Støren Treindustri
Mob.nr.: 92251294
E-post: [email protected]
 

Bjørn Einar Ugedal
Bedrift: Norske Skog
Mob.nr.: 91662445
E-post: [email protected]


Odd Morten Aalberg
Bedrift: MMK Follacell
Mob.nr.: 41640613
E-post: [email protected]


Monica Grindberg

Bedrift: Statskog
Mob.nr.: 95858188
E-post: [email protected]
 

Snorre Fridén Furberg

Bedrift: ALLSKOG
Mob.nr.: 48027380
E-post: [email protected]


Trond Svanøe-Hafstad

Bedrift: SB Skog
Mob.nr.: 91567079
E-post: [email protected]


Anders Børstad

Bedrift: Norskog/Værdalsbruket
Mob.nr.: 91169228
E-post: [email protected]
 

Randi Dille

Bedrift: Skogselskapet Trøndelag / Det Norske Skogselskap
Mob.nr.: 91601675

E-post: [email protected]