Styringsgruppa i WoodWorks! Cluster

Styringsgruppa i WoodWorks! Cluster

Styringsgruppa i WoodWorks! Cluster: F.v. Klyngeleder Kjersti Kinderås, Odd Morten Aalberg, Bjørn Einar Ugedal, Gisle Tronstad, Randi Dille, Trond Svanøe-Hafstad, Rune Johnsen, Hallvard Brusethaug, Monica Grindberg, Snorre Furberg og Knut Dreier. Ikke tilstede: Anders Børstad.
Knut Dreier
Styreleder
Bedrift: Moelven Van Severen
Mob.nr.: 97607698 
E-post: [email protected]
Gisle Tronstad
Bedrift: Inntre
Mob.nr.: 91397299
E-post: [email protected]
Rune Johnsen
Bedrift: Støren Treindustri
Mob.nr.: 92251294
E-post: [email protected]
Bjørn Einar Ugedal
Bedrift: Norske Skog
Mob.nr.: 91662445
E-post: [email protected]
Odd Morten Aalberg
Bedrift: MMK Follacell
Mob.nr.: 41640613
E-post: [email protected]
Monica Grindberg
Bedrift: Statskog
Mob.nr.: 95858188
E-post: [email protected]
 
Snorre Fridén Furberg
Bedrift: ALLSKOG
Mob.nr.: 48027380
E-post: [email protected]
Trond Svanøe-Hafstad
Bedrift: SB Skog
Mob.nr.: 91567079
E-post: [email protected]
Anders Børstad
Bedrift: Norskog/Værdalsbruket
Mob.nr.: 91169228
E-post: [email protected]
 
Randi Dille
Bedrift: Skogselskapet Trøndelag / Det Norske Skogselskap
Mob.nr.: 91601675

E-post: [email protected]
Hallvard Brusethaug
Bedrift: Talgø MøreTre AS
Mob.nr.: 91398406
E-post: [email protected]