Fiber

Fiber

Delprosjektet Fiber handler om å legge til rette for produksjon og verdiskaping basert på regionens fiberråvare. Dette gjelder både eksisterende produkter, såvel som nye produktområder.  Økt bruk av Fiber fra Trønderske skoger gir nye produkter basert på fornybare råstoffer og effektiv bruk av ressursene.

Nye produkter fra Fiber

Skal Norge nå sine miljømål må utslipp av klimagasser reduseres. Sterk satsing på produktutvikling innenfor områder der norske fornybare fiberråvarer har eller kan utvikle konkurransekraft, delvis basert på klyngesamarbeid med annen sterk norsk industri, for eksempel smelteverksindustri, fiskeindustri, landbruk, olje og gass. Økt bruk av Fiber i nye produkter vil motvirke klimagasseffekten.

Økt lokal verdiskaping i treforedlingsindustrien

Økt bruk av Fiber vil også øke lokal verdiskapning, treforedlingsindustrien står sterkt i Trøndelag og bidrar allerede med en stor verdiskapning. WoodWorks! Cluster vil legge til rette for økt verdiskapning gjennom tiltak som fremmer økt bruk av Fiber i nye produkter

WoodWorks! Cluster har sammen med FotoKnoff laget en serie på fire filmer om skognæringen i Trøndelag og dens rolle i bioøkonomien. Filmen om fiber viser hvordan trefiber brukes i produksjon av avispapir på Norske Skog Skogn. PÅ Folla Cell så produseres tremasse (CTMP) som brukes i emballasje og myk papir (tissue). Bedriftene i WoodWorks! Cluster satser samtidig på å utvikle ny kunnskap og gjennomfører offensive felles tiltak for å utvikle nye produkter som trekompositt produkter og fiskefor. Det er mange nye løsninger og muligheter med bruk av tre.

Film: Bak veggene – MM Karton FollaCell

Trønder-Avisas programserie “Bak veggene” har besøkt MM Karton FollaCell. Her får du et innblikk i hvordan bedriften jobber – fra innsiden.

Kontaktperson

 

Prosjekter