tilveksten.no

Vil du ha en karriere i en bærekraftig 
næring?

Skogbruksutdanninger fokuserer på hvordan vi bruker og forvalter skogen på en bærekraftig og klimavennlig måte.

Dersom du er opptatt av hva naturens ressurser kan gi oss er dette utdanningene for deg.
Se alle dine valgmuligheter innen videregående opplæring, høyskoleutdanninger og bedrifter på nettsiden

 

www.tilveksten.no