Laster Hendelser
Aktivitet

BRANNSIKKERHET OG FUKTSIKRING FOR BRANNBESKYTTET TREKLEDNING

INVITASJON TIL TEMAMØTE

  • mars 11 - mars 11
  • 09:00 - 14:45
Påmeldingsfrist: 25.02.2020
Påmelding

WoodWorks! og FRIC i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune inviterer medlemmer og partnere til temamøte. I tillegg blir noen andre relevante miljøer invitert. Målet for møtet er å kartlegge områder hvor det er behov for mer kunnskap – og med potensiale for nye løsninger og nye produkter.

Tidspunkt: Onsdag 11. mars kl. 9:00-14:45

Sted: Trøndelag fylkeskommune, Erling Skakkesgt. 14, 7013 Trondheim

Det bygges stadig mer med tre, – for bærekraft og miljø er dette et viktig tiltak. – For trenæringen i Trøndelag er dette også en mulighet til å sikre sin lønnsomhet inn i fremtiden. Temaet for denne workshopen, brannsikkerhet og fuktsikring for brannbeskyttet trekledning, er utfordringer som både byggherrer og utbyggere møter på.
Dette er bakteppet når næringsklyngen WoodWorks! og FRIC inviterer til temamøte/workshop.

Opplegget for dagen blir som følger:
9.00 Oppmøte Fylkeshuset, kaffe, Velkommen – mål med workshop
Innledning:
– Tre og brann v/RISE, Anne Steen-Hansen og Karolina Storesund.
– Fuktproblematikk relatert til brannbeskyttet kledning v/SINTEF, Kristin Elvebakk
10.30 Tur i byen. Vi vil til fots (høvelig bekledning) se på noen av EC Dahls bygg i Midtbyen.
11.30 Lunsj på Fylkeshuset
12.00 Gruppediskusjoner
13.00 Presentasjon av gruppearbeid og diskusjon
14:45 Slutt

Påmelding innen 25. februar i skjemaet under.

for WoodWorks!                                                   for FRIC
Knut Amund Skatvedt, tlf 480 49 862               Kathinka Friquin, tlf 481 51 158


Ved å melde meg på arrangementet godkjenner jeg herved at eventuelle bilder som blir tatt i forbindelse med temamøtet kan bli brukt fritt av arrangør i forbindelse med publisering av aktivitetene (eksempelvis på sosiale media) for henholdsvis FRIC og WoodWorks! 

Kontaktperson


Temamøte tre og brann 11.03.2020