Laster Arrangementer
Aktivitet

Clean Tuesday: Energiproduserende infrastruktur

  • 28. september 2022 - 28. september 2022
  • 14:00 - 15:30
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Med stigende strømpriser og energikrise i Europa blir solenergi mer og mer interessant, og solcellepanel monteres på bygg i et raskt økende tempo. WoodWorks! Cluster er med å arrangere et webinar 28. sept. kl. 14:00-15:30 sammen med Solenergiklyngen, og fokus vil blant annet være solcellepanel på fasader/tak. For bedrifter i WoodWorks! er dette en mulighet for å orientere seg om marked og muligheter for solcellepanel i bygg, og hvordan dette kan implementeres i bygg og byggeprosess.

I tillegg kommer aspektet med å ettermontere solcellepanel på industribygg som representerer store flater i kombinasjon med strømforbrukende prosesser. Webinaret vil sikkert ikke gi svare på alle disse spørsmålene, men vil belyse tematikken og gi info om hvordan ulike ideer og prosjekter kan tas videre.

Hvordan kan man øke lokal fornybar energiproduksjon og samtidig skape nye forretningsmuligheter og arbeidsplasser?
Dette skal vi finne svar på ved å koble tre næringer, solenergi, skognæringen og infrastruktur (vei, bane og anlegg), og tilrettelegge for kunnskapsoverføring som vil gi grunnlag for nye verdikjeder, produkter og forretningsmodeller med internasjonalt potensial, basert på solenergi. Webinaret er en del av et felles prosjekt finansiert av Viken Fylkeskommune.

Clean Tuesday er en uformell møteplass i regi av Solenergiklyngen. I denne utgaven inviteres medlemmer fra VIA og WoodWorks! for se på felles forretningsmuligheter på tvers av bransjene.

Meld deg på her.
Lenke til møtet finner du her.

Program

Kort intro v. Solenergiklyngen, VIA og WoodWorks!
Status for solenergi v. Erik Marstein, IFE
Rapport: Teknisk potensiale for solenergi i Norge v. Bjørn Thorud, Multiconsult (tbc)
Case: Hvordan lade anleggsmaskiner uten høye effekttopper og kostnader?
Case: Ulike case med solcellepanel i fasade v. Bodil Motzke, Oslobygg KF

Diskusjon:
Hvordan kan de ulike industriene være med å levere løsninger?
Hvem tar risikoen og hvem tar investeringen?
Oppsummering

Kontakt for spørsmål: [email protected]
Foto: Kristin Svorte/Solenergiklyngen