Laster Arrangementer
Aktivitet

Invitasjon til dialogkonferanse omkring Innovasjonscampus Steinkjer og Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus

Tema: Presentasjon av valgte løsninger, muligheter for forbedringer og spørsmål rundt løsninger.

  • 29. mai 2017 - 29. mai 2017
  • 08:30 - 15:00
  • Steinkjer Rådhus, Weidemannsalen
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Dialogen arrangeres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Byggherre informerer om prosjektenes planer og løsninger så lang, og ønsker innspill og tilbakemeldinger på disse løsningene for bedre å være sikre på at de mest optimale løsninger etterspørres ut fra målsetninger byggene har. Det er forventninger til at dialogen gir informasjon om hva leverandører kan tilby og har av løsninger og produkter. Innspill fra entreprenører og fag ønskes for å utasrbeide et mest mulig treffsikkert konkurransegrunnlag.

Dialogen er også en mulighet for potensielle leverandører til å bli godt kjent med prosjektene før konkurransene lyses ut, for dermed å være mer forberedt til å levere tilbud. Det er ønskelig at leverandørene benytter dialogmuligheten til å komme med innspill på konkurransegrunnlagene, og dermed utgjøre et godt grunnlag for optimal planlegging og gjennomføring av byggeprosessene.

Dialogkonferansen vil være et viktig fundament for å klare å planlegge og gjennomføre byggeprosessen på en optimal måte.

Alle er velkomne til å delta.

For mer info og program: Invitasjon til Dialogkonferanse 29 Mai Helse- og beredskapshus og Innova…

Påmelding sendes til [email protected], og skal inneholde navn på deltaker, frimanavn, e-post og telefonnummer.