Laster Arrangementer
Aktivitet

DIGITAL WORKSHOP: FREMTIDIGE MULIGHETER MED REDUSERT CO2-AVTRYKK FRA EMBALLASJE

  • 7. april 2022 - 7. april 2022
  • 09:00 - 11:30
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Prosjektet BIOVERDI som er forankret i NCE Aquatech Cluster, WoodWorks! og Bondelaget inviterer til digital workshop om synergier mellom hav-, jord-, og skogbruksnæringer 7.april. Temaet for workshopen er fremtidige muligheter for bruk av emballasje med redusert CO2-avtrykk.

Målet er å dele kunnskap og innsikt for å muliggjøre videre arbeid for økt bruk av fornybare ressurser i emballasje såkalt netto-nullutslippsemballasje. Bakgrunnen er at BIOVERDI har som hovedmål å mobilisere for økt verdiskaping fra bioøkonomien i hav-, jord- og skogbrukssektorene. Prosjektet har gjennom dette initiativet unike forutsetninger for å etablere en læringsarena hvor en kan bidra til kunnskapsoverføring mellom hav-, jord-, og skogbruksnæringene.

Se påmelding og mer informasjon her.