Laster Arrangementer
Aktivitet

Forskergruppemøte 4. mars

For FoU- og kunnskapsinstitusjoner i WoodWorks!

  • 4. mars 2020 - 4. mars 2020
  • 10:30 - 14:30
  • InnoCamp Steinkjer
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Klyngen går fra Arena til WoodWorks! og utvides med nye fagområder og nye bedrifter.  Første kvartal 2020 gjennomføres en kartlegging blant klyngebedriftene av fokusområder og behov for ny kunnskap.  Vi har derfor lyst til å la dette være rammen for Forskermøtet som avholdes ved det nye Innovasjonscampus i Steinkjer.

Agenda for dagen:
10:30 Start
Velkommen, Lars Bendik Austmo, stasjonsleder Nibio.  Det blir servert kaffe og noe å bite i.

  • Prioriteringer i WoodWorks!, Kjersti Kinderås, Lars Johanson, Ole Bakke, Knut Amund Skatvedt.
  • Kunnskap og utviklingsbehov i næringen som utgangspunkt for nye prosjekter.
  • Arbeidsform for Forskergruppa fremover.

12:00
Lunsj med omvisning Innovasjonscampus Steinkjer
13:00
Informasjon om Landbruksdirektoratet, seksjonsleder Vibeke Tronstad Selnes.
Hvilke utfordringer ser Landbruksdirektoratet, – behov for kunnskap og utviklingsarbeid?
13:30
Informasjon om Innovawood, Horizon Europe, finansieringsmuligheter.

Oppsummering og eventuelt.
14:30                   Slutt