Laster Arrangementer
Aktivitet

Forskningsrådets Prosjektverksted for deltakere i Arena Skog

Arena Skog inviterer til Forskningsrådets prosjektverksted for deltakende bedrifter og forskere, på PFI-bygget på Gløshaugen, Trondheim.

  • 7. juni 2017 - 7. juni 2017
  • 09:00 - 13:00
  • PFI-bygget på Gløshaugen, Trondheim
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Ønsket er å utvikle gode FoU-prosjekt som kan danne grunnlag for finansiering fra virkemiddelapparatet. Det blir spesielt fokusert på hvordan en kan utvikle en prosjektidé til et strukturert innovasjonsprosjekt med forskningsinnhold. Det gis veiledning og verktøy for å bidra til å lage en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse.

Programmet vil inneholde følgende tema

  • Forskningsbasert innovasjon, – struktur og strategier
  • Bruk av prosjektidé og prosjektkanvas (støtte til prosjektutvikling)
  • Hvordan gå fra prosjektkanvas til en godt strukturert prosjektsøknad
  • Avklaring av videre oppfølging prosjektideer

Det tas utgangspunkt i de prioriterte utviklingsområdene i Arena Skog – FIBER, BYGG, INFRASTRUKTUR og SKOG, samt klyngeutvikling. Oversikt over prospekter/prosjektideer sendes deltakerne før møtet.

I ettertid legges det opp til en oppfølging for bedrifter som ønsker å søke om Forskningsrådets
“Innovasjonsprosjekt i næringslivet” (IPN) med søknadsfrist i oktober. Her kan det sendes inn skisser
med mulighet for oppfølgingsmøte i løpet av august.

Påmelding sendes innen 20. mai til: [email protected]