Laster Arrangementer
Aktivitet

NTNU Wood Workshop

I år er det fokus på to hovedtemaer; 1: "Fleretasjer by-bygninger i tre" og 2: «Durable Timber Bridges (DuraTB)».

  • 1. juni 2017 - 1. juni 2017
  • 09:00 - 09:00
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Tema 1 er særlig knyttet til prosjektet «Wood frame solutions for free space design in urban buildings (WoodSols). Dette er et 4-årig nasjonalt forskerprosjekt som startet opp i 2016.

Tema 2 oppsummerer en del av resultatene som er oppnådd i prosjektet DuraTB som nå er i avslutningsfasen. Dette prosjektet er et ERA-Net WoodWisdom prosjekt med 20 partnere fra Norge, Sverige, Finland og USA.

”Workshopen” arrangeres av NTNU institutt for konstruksjonsteknikk og er åpent for alle interesserte. Deltagelsen er gratis. Tilstelningen er ment som en uformell faglig møteplass for utveksling av informasjon og diskusjon.

Vi gir tilbud om en lett lunsj og forfriskninger til kr 250,- som må betales med «Cash» ved starten av workshopen, gi beskjed hvis du ønsker dette ved påmelding.

Påmelding til Karoline Borgan [email protected] (slik at vi har stoler nok til alle).