Laster Arrangementer
Aktivitet

Invitasjon til valgkampmøte om skognæringspolitikk – Visjoner for bærekraftig skognæring i Trøndelag

Alt: Fremtiden ligger i skogen

  • 22. august 2019 - 22. august 2019
  • 12:00 - 15:00
  • Norske Skog Skogn
Påmeldingsfrist: 19. august 2019
Påmelding
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Skognæringa i Trøndelag ønsker å samle politikere, næringsaktører, samarbeidspartnere og presse til Skogpolitisk valgkampmøte på Skogn. Det er 8.gang Skognæringa i Trøndelag står som arrangører. På møtet presenteres spennende satsninger med bruk av tre, samt de positive fremtidsutsiktene vi står ovenfor. Klyngens nye navn vil også bli lansert.

– Tidligere har skognæringen vært i 1.divisjon, men med det store potensialet innen nye og grønne næringsområder sikter vi mot et opprykk til eliteserien. Vi søker om å ta steget opp som en Arena PRO-klynge – Norges ypperste nivå innen klyngedrift og dermed blant de mest prioriterte næringssatsinger i landet. For bedriftene i skog- og trenæringen skal dette bidra til ytterligere vekst og forsterket utvikling av fremtidsrettede produkter og løsninger som øker verdien på våre produkter, sier Knut Dreier, leder av styringsgruppen for Arena Skog og adm.dir. ved Moelven Van Severen.

Program for valgkampmøtet

Kl. 12.00 Velkommen ved Knut Dreier, leder for Skognæringa i Trøndelag
– Lansering av klyngens nye navn
Framtidens næringsliv ved Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag
Framtidsmuligheter med bruk av tre
– Trøndersk tre i 6 etasjer ved Knut Amund Skatvedt, prosjektleder Arena Skog
– Bruk av trefiber gir muligheter i nye markeder ved Lars Johansson, prosjektleder Arena Skog
– Kortreist, miljøsertifisert tømmer fra Midt-Norge ved Ole Bakke, prosjektleder Arena Skog
Kl. 13.15 Kaffe og en matbit.
Kl. 13.45 Paneldebatt – en representant fra hvert parti.
Audun Otterstad leder debatten.
Kl. 15.00 Oppsummering

Skognæringa har blitt et symbol på fremtiden
Verden etterspør stadig flere løsninger av skog og tre. Skognæringa i Trøndelag har særlige forutsetninger for å møte denne etterspørselen gjennom å være en komplett skog- og treklynge, samt at vi har etablert innganger i nye verdikjeder og samarbeid med verdensledende FoU miljøer. Skogklyngen med utgangspunkt i Trøndelag løfter blikket og ambisjoner internasjonalt og leder an i utvikling og kommersialisering av bioøkonomien. Skognæringa har gått fra å være en tradisjonsrik næring med lang historie til å bli et symbol på fremtiden. I tillegg til at vi kan firedoble omsetningen og øke verdien pr. stokk har tre potensial til å bli ett av Norges mest effektive og rimelige klimatiltak. I lys av dette har vi ambisjoner om å gå fra Arena Skog til et høyere klyngenivå: Arena PRO med nye mål og muligheter og styrket innsats. Nytt navn på klyngen vil bli presentert for første gang!

Skognæringa i Trøndelag – en velfungerende og komplett næringsklynge
På møtet blir det presentert muligheter med bruk av tre som klyngen jobber med. Ellers blir paneldebatten med listetopper for alle de politiske partiene en hovedsak på møtet. Tema blir derfor hvordan politiske partier i Trøndelag kan og vil legge til rette for utvikling av skognæringa.

Skogpolitikken er nasjonal, men utøves regionalt og lokalt, og handler om å utnytte de bærekraftige potensialene i våre store og økende skogressurser. Næringa har flere verdikjeder som alle bruker råstoff fra det samme treet og som derfor er gjensidig avhengig av hverandre. Dette er en bærekraftig framtidsnæring da råstoff fra skogen i praksis kan erstatte alle produkter vi får fra oljen, samt inngå i andre produkter som f.eks. kompositter, byggematerialer og fôr. Gjennom innovasjon og forskning finnes stadig nye anvendelsesområder.

Fra Arena Skog til Arena PRO
Prosjektet Arena Skognæringa i Trøndelag (Arena Skog) ble i sterk konkurranse med andre næringer tatt opp i det nasjonale Klyngeprogrammet i 2016 og står nå foran et nytt løft i utviklingen, gjennom søknaden til Arena Pro.

Klyngens hovedmål for den kommende prosjektperioden (2020-2025) er å bidra til å identifisere kommersielle muligheter innen bioøkonomien, støtte bedriftenes evne til å utnytte disse og således skape ytterligere vekst i eksisterende og nye verdikjeder.

Klyngens satsing bygger på den sterke samhandlingskulturen i Trøndelag, hvor det fylkespolitiske engasjementet har vært helt avgjørende. En god framtid krever politisk oppmerksomhet, prioritering og felles innsats i det grønne skiftet.

Av hensyn til serveringen ønsker vi oversikt over antall deltakere.
Påmeldingsfrist innen 19. august. Påmeldingsskjema finner du under.

Kontaktperson